Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Kreft

Kreft er en samlebetegnelse på ei stor gruppe sykdommer som rammer mange mennesker. Sykdomsforløp, behandling og prognose varierer mellom de ulike formene for kreft.

Læringsressurser

Kreft