Hopp til innhold

Fagstoff

Sykepleie ved kreft

Til tross for at nesten tre av fire som får kreft, overlever, og at stadig flere blir friske av sykdommen, medfører en kreftdiagnose ofte en krisereaksjon med stor usikkerhet og bekymring for framtida.
Pasient sitter i en stol og mottar cellegift intravenøst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mennesker med en kreftsykdom vil ha ulike behov for sykepleie avhengig av

 • alder og personlighet
 • kreftform
 • sykdomsforløp
 • framtidsutsikter
 • reaksjoner og problemer de opplever som følge av sykdommen og behandlinga
 • erfaringer og kunnskaper
 • relasjoner til andre mennesker

Observasjoner

Vi observerer de symptomene og plagene pasienten har. Både det som er en følge av selve kreftsykdommen, og de komplikasjonene som kan oppstå som følge av immobilitet. Vi må også observere virkning og bivirkninger av kreftbehandlinga.

Personlig hygiene

Personens allmenntilstand vil avgjøre om han eller hun trenger hjelp til personlig hygiene og påkledning. Under behandling og i et sent stadium av sykdommen er pasienten gjerne avkreftet. Som helsefagarbeider må du ta hensyn til de plagene vedkommende har, og legge til rette for at pasienten i så stor grad som mulig kan benytte ressursene sine og utøve egenomsorg. Dette er viktig for selvfølelsen.

Pasienter som får cellegift- eller strålebehandling, kan få beinmargsdepresjon som en bivirkning. Da er immunforsvaret sterkt nedsatt, og det er derfor viktig å være ekstra påpasselig med hygieniske retningslinjer.

Aktivitet og hvile

Frisk luft og aktivitet anbefales fordi det virker gunstig for både fysisk og psykisk helse, men hard trening bør unngås under behandling med cellegift og stråling. Å være i aktivitet er viktig for å unngå komplikasjoner ved immobilitet. Dersom personen er avmagret, kraftløs og har nedsatt immunforsvar, er faren for komplikasjoner ved immobilitet stor. Passive øvelser i seng, hjelp fra fysioterapeut og hensiktsmessige hjelpemidler kan forebygge immobilitetskomplikasjoner.

En kreftpasient under behandling kan oppleve å være trøtt og avkreftet. Det er viktig med god kvalitet på søvn og hvile for å samle krefter til behandlinga. Det kan gi bedre søvn eller hvile at man ligger eller sitter godt, støttet opp av puter, har rent sengetøy, ligger i et godt utluftet rom, at romtemperaturen er behagelig, og kanskje har dempet musikk og svak belysning.

Kvinnelig helsefagarbeider serverer mat til eldre mannlig pasient i blå skjorte sittende i en stol. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ernæring

Kreftpasienter kan ha problemer knyttet til ernæring, som dårlig matlyst, kvalme og brekninger, smaksforandringer, munntørrhet og sår munnhule. Ved slike problemer vil pasienten spise lite, og da bør ikke målet være å opprettholde et normalt måltidsmønster.

Det viktigste er at kroppen får næring. Det anbefales å spise små porsjoner med to til tre timers mellomrom, tygge godt og ta pauser i måltidet. Det er viktig at du serverer det personen har lyst på. Litt mat er bedre enn ingen mat.

Måltidene bør bestå av matvarer som er proteinrike, og som gir mye energi. Fargerike retter kan skjerpe appetitten. Dersom pasienten spiser lite, er det viktig med næringstett kost, altså mat som i små porsjoner inneholder mange kalorier og næringsstoffer.

Eliminasjon

Smertestillende medikamenter, lavt væskeinntak, dårlig matlyst og lite fysisk aktivitet kan føre til at kreftpasienter blir obstipert. Rikelig drikke, økt fiberinnholdet i kosten, sure melkeprodukter, gode toalettrutiner og aktivitet er gode tiltak for å forebygge obstipasjon. Kaffe eller annen varm drikke er virksomt for noen pasienter, og noen får foreskrevet lettere avføringsmidler for å forebygge obstipasjon.

Diaré kan ha mange årsaker, for eksempel antibiotika og cellegift, strålebehandling mot mage- og bekkenparti, infeksjoner i tarmen eller psykisk stress. Langvarig diaré kan føre til alvorlig feil- og underernæring. Da kan kroppen tape mineraler, vitaminer og vann, og risikoen for å få infeksjoner øker. Ved diaré kan man bli sår rundt endetarmen. For å forebygge dette kan det være en løsning å bruke dusj framfor toalettpapir når man rengjør seg etter tømming. Vannavstøtende salve bør smøres rundt endetarmen. Ved diaré er det viktig å ta noen kostholdshensyn.

Urinveisinfeksjon kan oppstå på grunn av redusert immunforsvar, dårlig personlig hygiene eller som en komplikasjon som følge av immobilitet. God hygiene nedentil med bruk av såpe med lav pH, gode tømmingsrutiner hvor resturin unngås, rikelig inntak av sure drikker, næringsrik kost, aktivitet og hyppig skift av eventuelle innlegg vil forebygge urinveisinfeksjon.

Smerte

Noen kreftpasienter opplever smerte. Det finnes mange gode smertestillende medikamenter, og målet er at kreftpasienter skal være smertefrie. Pasienten bør få smertestillende i god til før stell og andre gjøremål. Det er viktig at pasienten tar smertestillende med jevne intervaller, slik at effekten blir optimal.

Smertelindrende tiltak kan også være god ligge- eller sittestilling, lett berøring eller massasje, kalde eller varme omslag, dempet musikk og svak belysning, ro, hyppig skifte av stilling, og at noen er nær og gir god omsorg.

Helsefagarbeider viser omsorg for sengeliggende pasient ved å sitte på sengekanten, holde ham på armen, smile og ha øyekontakt når han snakker til henne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hud og sår

En kreftpasient kan ha operasjonssår, og det er viktig med forebyggende tiltak for å unngå at det blir infeksjoner i såret.

Strålebehandling kan gi skader på huden i stråleområdet. Huden kan bli sår og tørr, og derfor blir det anbefalt at man bruker en god fet hudkrem. Klær av ull eller kunststoff kan irritere det bestrålte området, og derfor anbefales tøy av bomull eller silke. Det bør ikke brukes såpe eller parfymerte hudprodukter som kan irritere en allerede sår hud, og man må ikke skrubbe eller gni huden. Man skal unngå å utsette strålefeltet for sollys i minst ett år etter at behandlinga er avsluttet.

Det er fare for trykksår (decubitus) på grunn av immobilitet og avmagring, og derfor er det viktig med trykkavlastende hjelpemidler, god ernæring, rikelig drikke, aktivitet og god hudpleie.

Noen kreftpasienter vil miste håret under behandlinga, og mange kan oppleve dette som en stor påkjenning. God informasjon og en tilpasset parykk tilgjengelig i tilfelle håret faller av, kan gjøre opplevelsen mindre traumatisk.

Sirkulasjon

De fleste cellegiftene svekker beinmargens funksjoner i større eller mindre grad, slik at den normale produksjonen av blodceller hemmes. Da kan pasienten få økt infeksjonsfare, økt blødningstendens og anemi. Det er viktig at du observerer pasienten nøye for å oppdage eventuelle symptomer som kan oppstå som følge av svekket beinmarg.

Psykiske behov

Det å få en kreftdiagnose er en stor psykisk påkjenning. Behandlinga er krevende, og behandlingsperioden og tida etterpå vil for de fleste innebære både bekymringer og ubehag. Å få en kreftdiagnose medfører ofte også praktiske, sosiale og økonomiske konsekvenser.

Som helsefagarbeider er det viktig at du har kunnskaper om og kan forholde deg til ulike krisereaksjoner og være en støtte for både den som er syk, og for dens nærmeste. Reaksjonene på det å ha fått og det å ha en kreftdiagnose er individuelle både for pasienten selv og for de pårørende.

Utfordringer til deg

 1. Hvordan kan du legge til rette for brukermedvirkning i møte med en pasient under kreftbehandling?

 2. Hvordan kan omsorgen din redusere smerter og ubehag?

 3. Hvorfor tror du det kan være en stor påkjenning for mange å miste håret under behandlinga?

 4. Hvordan kan du være en god støtte for pasienter under og etter kreftbehandling?

Relatert innhold

Underernæring har helsemessige konsekvenser for den enkelte, som økt risiko for infeksjoner, redusert fysisk og psykisk helse og økt dødelighet.

CC BY-SASkrevet av Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Birgit Flaten. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 31.07.2022

Læringsressurser

Kreft