Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er kreft?

Kroppen produserer hele tida nye celler for å erstatte cellene som blir gamle og dør. Kreft skyldes at det oppstår mutasjoner (skader) i cellens arvestoff slik at celledelinga kommer ut av kontroll. Det kan da bli ei opphoping av celler som etter hvert danner en kreftsvulst.

Utfordringer til deg

 1. Se filmen, og forklar begrepene:

  1. mitose

  2. apoptose

  3. mutasjon

  4. benign

  5. malign

  6. primærsted

  7. sekundærsted

  8. metastase

 2. Hva skjer dersom det blir ubalanse i forholdet mellom mitose og apoptose?

 3. Hvordan kan kreftceller forflytte seg til fra en del av kroppen til andre deler?

Relatert innhold

Alle levende organismer er bygd opp av celler. Når en organisme vokser, er det fordi cellene vokser og deler seg slik at det blir stadig flere celler.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 31.07.2022

Læringsressurser

Kreft