Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Behandling av kreft

Behandlinga av kreft varierer for de ulike kreftformene og mellom ulike pasienter. Takket være forskning kommer det stadig nye og bedre behandlingsmetoder som virker bedre og har færre bivirkninger.
Sengeliggende pasient har besøk av pårørende som sitter på sengekanten hans mens en sykepleier ordner med infusjonspumpe. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kreftforeningen arbeider for at færre mennesker skal få kreft, at flere av dem som får kreft, skal overleve kreften, og for bedre livskvalitet for kreftpasienter og deres pårørende. I denne oppgaven kan du bruke Kreftforeningens nettsider om kreft for å finne svar på spørsmålene.

 1. En kreftdiagnose kan medføre ulike psykiske reaksjoner. Hvilke råd gir Kreftforeningen for å mestre hverdagen?

 2. Les om de ulike behandlingsmetodene for kreft. Lag et tankekart for hver av de ulike behandlingsformene der du noterer stikkord om

  • når denne behandlinga brukes

  • hvordan behandlinga foregår

  • hvordan behandlinga virker

  • bivirkninger av behandlinga

  • forsiktighetsregler før, under og etter behandling

  • andre forhold

 3. Etter avsluttet kreftbehandling er det mange som opplever at livet ikke blir som før på grunn av skader etter sykdommen eller behandlinga.

  1. Hva er vanlige senskader blant barn og unge?

  2. Hva er vanlige senskader hos voksne?

 4. Hvilke tilbud har Kreftforeningen for pårørende til mennesker som får kreft?

 5. Hvordan kan du som helsefagarbeider støtte personer som får kreft og deres pårørende før, under og etter behandlingen? Diskuter med en medelev.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 02.08.2022

Læringsressurser

Kreft