Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulike kreftformer

De fleste formene for kreft er mest vanlig blant eldre mennesker, og jo eldre vi blir, jo større er risikoen for å få kreft. I denne oppgaven kan dere utforske både kreftstatistikk og ulike typer kreft.
Ung kreftpasient med lue sammen med kvinnelig sykepleier. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Statistikk

Gå inn på Kreftregisterets temasider om kreft og gjør dere kjent med siste års kreftstatistikk for Norge.

 1. Hvor mange nye krefttilfeller var det?

 2. Hvordan var fordelinga mellom kjønnene?

 3. Hva var antall dødsfall av kreft siste år?

 4. De vanligste kreftformene:

  1. Hvilken kreftform var vanligst for menn?

  2. Hvilken kreftform var vanligst for kvinner?

  3. Hvilken kreftform var vanligst samlet sett?

 5. Hvilke kreftformer hadde høyest dødelighet, og hvor mange dødsfall var det?

 6. Hvilke kreftformer hadde høyest antall overlevere, og hvor mange overlevde?

Del 2. Ulike former for kreft

Velg dere en av kreftformene som ikke er blant de vanligste, og lag en digital presentasjon som dere viser i klassen. I presentasjonen skal dere fortelle om

 • sykdomslære og symptomer

 • forekomst

 • aldersgrupper som oftest rammes

 • årsaker, risikofaktorer og komplikasjoner

 • undersøkelse og diagnose

 • behandling og prognose

 • sykepleietiltak

 • senkomplikasjoner etter kreftsykdommen og kreftbehandlinga

Del 3. Diskusjon og refleksjon

Bruk noen minutter til individuell refleksjon. Hver enkelt noterer stikkord før dere diskuterer hver av problemstillingene i grupper og deretter i klassen.

 1. For mange kreftformer, og andre livsstilssykdommer, er kosthold og livsstil blant risikofaktorene som vi har mulighet til å påvirke. Hva er årsaken til at mange likevel har et usunt kosthold, trener for lite og blir stadig mer overvektige?

 2. Siden røykeloven og forskriften om merking av tobakksvarer ble innført i 2004, har det vært en stor nedgang i antall personer som røyker daglig, fra 30 prosent i 2001 til 8 prosent i 2021. Både helsemyndighetene og Kreftforeningen ønsker nå helseadvarsler på etiketter og emballasje for alkohol. Hvordan tror dere dette vil påvirke ungdommers holdninger og alkoholvaner?

Kilde

Statistisk sentralbyrå. (2022, 18. januar). Røyk, alkohol og andre rusmidler. https://www.ssb.no/helse/helseforhold-og-levevaner/statistikk/royk-alkohol-og-andre-rusmidler

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 02.08.2022

Læringsressurser

Kreft