Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Immobilitet og komplikasjoner

Å forebygge komplikasjoner ved immobilitet er viktig fordi komplikasjoner kan gi plager som igjen kan føre til akutt eller langvarig sykdom. For deg som helsefagarbeider er det viktig med kunnskaper og ferdigheter i å observere og sette i gang tiltak for pasienter som er passive og immobile.

Læringsressurser

Immobilitet og komplikasjoner