Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Prosedyrer for helsefagarbeideren

Prosedyrer og retningslinjer er viktige for å ivareta faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Gode rutiner sikrer lik standard og kvalitet på arbeidet selv om oppgavene utføres av ulike personer.