Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Prosedyrer for helsefagarbeideren

Prosedyrer og retningslinjer er viktige for å ivareta faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Gode rutiner sikrer lik standard og kvalitet på arbeidet selv om oppgavene utføres av ulike personer.

Legemiddelhåndtering

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester trenger hjelp til å administrere medisinene sine. Du må derfor ha kunnskap om virkninger, bivirkninger og administrasjonsformer for de vanligste legemidlene. Du må også ha god innsikt i regelverket og helsefagarbeiderens ansvar i legemiddelhåndteringen.

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering