Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Legemiddelhåndtering i praksis

Legemiddelhåndtering inkluderer alle oppgaver knyttet til istandgjøring og utdeling av legemidler. Helsepersonell har ulike oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering avhengig av sin kompetanse.

To kvinner med hvite uniformer står ved ei medisintralle i sykehuskorridor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Hva betyr legemiddelhåndtering?

 2. Hvem kan dele ut legemidler?

 3. Hvilket ansvar har du som helsefagarbeider ved legemiddelhåndtering?

 4. Hvilke lover og forskrifter handler om legemiddelhåndtering?

 5. Hvordan skal rutiner for legemiddelhåndtering være organisert?

 6. Hva betyr de fem r-ene ved legemiddelhåndtering?

 7. Hvilke kunnskaper må du ha for å kunne observere virkning og bivirkninger av legemidler?

 8. Hvorfor er det viktig at helsefagarbeideren kan observere virkning og bivirkninger av legemidler?

 9. Hvor finner du informasjon som omtaler virkning og bivirkninger av et legemiddel?

 10. Slå opp i Felleskatalogen på tre valgfrie legemidler.

  1. Hvilken virkning og bivirkninger har legemidlet?

  2. Hva er prisen på legemidlet?

 11. Test deg selv med denne interaktive oppgaven:

Gruppeoppgave

 1. Diskuter i gruppa: Hvorfor er det viktig at dere som helsefagarbeidere er bevisst deres egne holdninger til bruk av legemidler?

 2. Lag en spørreundersøkelse om holdninger til legemidler blant medelevene deres. Legg gjerne til flere spørsmål, eller tilpass dem slik at dere får svar på det dere vil finne ut av. Presenter resultatet av undersøkelsen i klassen etterpå.

Forslag til spørsmål:

 • Hvilke reseptfrie legemidler har elevene i skolesekken?

 • Hvor ofte tar de reseptfrie legemidler?

 • Låner/gir de bort noen av legemidlene til andre? I så fall hvor ofte, og hvilke legemidler er det?

 • Hva kan være konsekvenser av å låne/gi bort legemidler til venner og bekjente?

CC BY-SASkrevet av Helene Grotle.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter