Hopp til innhold

Fagstoff

Holdbarhet, oppbevaring og retur av legemidler

Virkestoffet i legemidler brytes ned over tid, derfor har legemidler begrenset holdbarhet. For at legemidlet skal ha den holdbarheten det er merket med, må det oppbevares i henhold til det som er anbefalt på pakningen.

Kvinnelig sykepleier trekker opp medisin fra ei flaske i medisinskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Holdbarhet

Legemidler kan utsettes for en rekke forhold som kan føre til at de ikke virker som de skal eller får kortere holdbarhet. Eksempler på prosesser som kan påvirke holdbarhet, er fuktighet, lys og høye eller lave temperaturer. Insulin vil for eksempel bli ødelagt om det fryser, noe som kan skje hvis insulinpenner blir lagt lengst bak i et kjøleskap. Man bør også unngå å oppbevare legemidler på et fuktig bad, i vinduskarmen eller på toppen av kjøleskapet hvor temperaturen kan være høy.

Flytende legemidler, for eksempel miksturer og øyedråper, er mer utsatt for nedbryting enn tabletter og kapsler. Disse har ofte kort holdbarhet etter at pakningen er åpnet. Dette finner du informasjon om i pakningsvedlegget og i Felleskatalogen. I tillegg er disse legemiddelformene utsatt for kontaminering, det vil si at de blir forurenset av for eksempel bakterier under bruk.

Oppbevaring av legemidler

Både reseptfrie og reseptpliktige legemidler bør oppbevares utilgjengelig for andre. I hjemmet er det spesielt viktig at legemidlene oppbevares slik at ikke barn kan få tak i dem.

I helseinstitusjoner er det strenge krav til oppbevaring gitt i legemiddelhåndteringsforskriften. Her oppbevares legemidler i egne, låsbare medisinrom eller medisinskap med begrenset tilgang og med adgangskontroll. På medisinrom har vi kontroll på både rom- og kjøleskapstemperatur.

Legemidler skal oppbevares i originalemballasjen. Unntaket er i dosett og multidose. Oppbevaring i original emballasje sikrer holdbarhet og identifikasjon av legemidlet.

Retur av legemidler

Vi må ikke kaste gamle og ubrukte legemidler sammen med restavfall eller i annet søppel. For å minske miljøpåvirkning og risiko for feilbruk skal vi levere legemidler som ikke er i bruk, til apoteket for destruksjon. Apotekene har plikt til å ta imot legemidler og destruere dem på en forsvarlig måte. Returordningen til apotekene er et lukket system, det vil si at legemidlene ikke kan komme på avveie etter at du har levert dem inn. Apotekene leverer legemidler tilbake til grossisten, og de sørger for at legemidlene blir destruert ved høy temperatur på et forbrenningsanlegg. Det er egne retningslinjer ved innlevering av legemidler i reseptgruppe A og B.

Dette bør leveres inn på apoteket:

  • legemidler som er utgått på dato

  • rester av legemidler som ikke skal brukes

  • legemidler som er seponerte og ikke skal brukes mer

Dersom du kaster legemidler i vanlig søppel, toalettet eller i vasken, kan det føre til uønskede utslipp i naturen. Flere legemidler blir ikke fanget opp når vannet blir renset, og de kan dermed ende opp i hav og innsjøer der de kan påvirke organismer i vannet.

Utfordringer til deg

  1. Hvor oppbevares legemidler hjemme hos deg?

  2. Hvorfor er det viktig å oppbevare legemidler i originalemballasjen?

  3. Hvorfor skal du ikke bruke legemidler som er gått ut på dato?

Kilde

Helsenorge. (2021, 7. januar). Haldbarheit, oppbevaring og retur av medisinar. https://www.helsenorge.no/medisiner/medisiner-holdbarhet-og-oppbevaring/

CC BY-SASkrevet av Helene Grotle og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 01.12.2021

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter