Hopp til innhold

Fagstoff

Virkninger og bivirkninger av legemidler

Som helsefagarbeider forventes det at du har kunnskaper om ulike sykdommer, og at du setter deg inn i hvilke legemidler pasienten tar. Du skal også vite hva legemidlet hjelper for, og hva som kan være bivirkninger ved inntak av det aktuelle medikamentet.

Mannlig helsefagarbeider rekker en liten krukke med krem til en eldre kvinne som har et håndkle festet foran brystet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bruk av legemidler

Legemidler kan bidra til bedre helse og økt livskvalitet, mens feil bruk av legemidler kan føre til helseproblemer. Legemidler er stoffer, oftest kjemiske midler, som brukes for å forebygge, kurere, lindre eller påvise sykdom.

  • forebygge: for eksempel blodfortynnende legemidler for å forhindre blodpropp

  • kurere: for eksempel antibiotika ved lungebetennelse

  • lindre: for eksempel smertestillende medikamenter ved hodepine og skader

  • påvise: for eksempel kontrastmidler ved røntgen for å påvise svulst eller blødninger

Bivirkninger og interaksjoner ved bruk av legemidler

Bivirkninger er uønskede virkninger av legemidler. Vi kan få bivirkninger av legemidlet på grunn av allergi, eller hvis vi tar legemidlet på feil måte eller for stor dose. Man kan også få bivirkninger fordi legemidler blir tatt sammen med andre medikamenter som påvirker hverandre, dette kalles interaksjoner.

Ulike bivirkninger

Bivirkninger kan oppstå rett etter at man starter med et legemiddel, eller etter noen uker. De ulike typene bivirkninger er beskrevet i pakningsvedlegget som er informasjon til brukeren. Denne informasjonen om alle typer legemidler er også tilgjengelig digitalt på nettsidene til Felleskatalogen. Det er flere typer bivirkninger:

  • forutsigbare bivirkninger: Ved oppstart av et nytt legemiddel kan man forvente enkelte kroppslige reaksjoner ut fra hvordan legemidlet virker. For eksempel vil legemidler mot høyt blodtrykk kunne gi svimmelhet og føre til fall. 80 prosent av alle bivirkninger er i denne gruppa.

  • ikke-forutsigbare bivirkninger: Dette er en reaksjon som man ikke kan forvente ut fra virkningen av et legemiddel, for eksempel en allergisk reaksjon. Disse er sjeldne og ofte alvorlige.

  • senbivirkninger: Dette er bivirkninger som kommer etter avsluttet behandling, for eksempel nerveskader etter cellegiftbehandling.

Ulike typer bivirkninger som kvalme, utslett og diaré er vanlige og ofte ufarlige. Enkelte bivirkninger kan være så plagsomme for pasientene at de slutter med viktige legemidler. Hos eldre kan bivirkninger ofte bli oppfattet som en del av normal aldringsprosess, og de blir ofte oversett. Endringer du må være oppmerksom på, er forvirring, falltendens, søvnighet, kvalme, diaré, blødninger, stivhet i kroppen, skjelvinger og glemsomhet.

Ditt ansvar som helsefagarbeider

Du som helsefagarbeider har et viktig ansvar for å observere når det er endringer hos pasienten etter oppstart av legemidler og ved endring av dosering. Du tilbringer mye tid sammen med pasienten og er ofte den som kjenner pasienten best. Du har derfor en unik mulighet til å observere endringer hos pasienten. Mange pasienter kan ikke gi uttrykk for dette selv og er avhengig av deg og observasjonene du gjør når du er sammen med pasienten. Du viser omsorg og ansvar for pasientene ved å melde fra om observasjonene dine til ansvarshavende sykepleier/vernepleier, og det er også viktig å få med alle endringer i rapport og dokumentasjon.

Hvilke bivirkninger skal du observere?

En del pasienter bruker ofte flere legemidler samtidig for ulike sykdommer. Det forventes at du setter deg inn hvilke legemidler pasientene du har ansvar for, bruker, og hva man kan forvente av virkninger og bivirkninger av de aktuelle legemidlene. I tabellen under finner du en begrenset oversikt over legemidler ved ulike sykdommer og hvilke mulig bivirkninger som kan oppstå.

Legemidler ved ulike sykdommer

Observasjon av bivirkninger

blodtrykkssenkende legemidler og legemidler mot hjertesvikt

svimmelhet, ustødighet og falltendens

blodfortynnende legemidler

blødninger og blåflekker

betennelsesdempende legemidler

mørk avføring og magesmerter

antipsykotika

stivhet og bevegelsesforstyrrelser

beroligende legemidler og sovemidler

apati, redusert kognitiv funksjon og falltendens

antibiotika

diaré og utslett

sterke smertestillende legemidler

forvirring, døsighet og forstoppelse

legemidler ved kols og astma

sopp i munnhulen, hjertebank og heshet

Parkinson-medikamenter

hallusinasjoner

legemiddel-plaster

hudreaksjoner

Utfordringer til deg

  1. Hvilke observasjoner har du gjort av legemidler på praksisstedet ditt?

  2. Hvorfor er det nødvendig å observere både virkning, bivirkninger og manglende effekt av legemidler?

  3. Hvorfor er det viktig at pasienter opplyser om naturprodukter de bruker sammen med legemidler?

Kilder

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. (2008). FOR-2008-04-03-320. Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2008-04-03-320

Gombos, A. (2020). Legemiddellære. Fagforbundet. Elektronisk utgave. https://www.pleiar.no/handbok/Legemiddelhandtering/Forord

Norsk legemiddelhåndbok. (2020). Legemiddelkapitlene. Hentet 20. oktober 2021 fra https://www.legemiddelhandboka.no/L/Legemiddelkapitlene

CC BY-SASkrevet av Helene Grotle.
Sist faglig oppdatert 01.12.2021

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter