Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kan du om legemiddelhåndtering?

Medisinering av pasienter er et stort ansvar. Feilmedisinering, bivirkninger og interaksjoner kan i verste fall medføre tap av liv. Det er derfor viktig at du som helsefagarbeider har gode kunnskaper innenfor fagområdet legemidler.
Nærbilde av tabletter med delestrek i forpakning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Hva er et legemiddel?

 2. Forklar hva det vil si at et medikament har systemisk eller lokal virkning.

 3. Gi eksempler på medikamenter som virker systemisk, og medikamenter som virker lokalt.

 4. Hvorfor er det viktig at du som helsefagarbeider har kunnskap om virkning og bivirkninger av et medikament?

 5. Hvorfor er det viktig å observere særlig de eldre for å se etter bivirkninger?

 6. Gi eksempler på bivirkninger et legemiddel kan gi. Bruk gjerne Felleskatalogens pasientutgave og slå opp på legemidler du kjenner til.

 7. Hva er ditt ansvar som helsefagarbeider dersom du oppdager avvik i bruk av legemidler?

 8. Hva sier pasientrettighetsloven paragraf 4A om samtykke og bruk av tvang ved legemiddelhåndtering?

 9. Lederen for virksomheten skal vurdere kompetansen til den enkelte helsefagarbeideren og har ansvaret for at forskriftene for medikamenthåndtering følges. Hva innebærer det for deg som helsefagarbeider at du har kompetanse til å håndtere legemidler?

 10. Hvordan kan du som helsefagarbeider observere virkning og bivirkninger av et medikament? Hvorfor er det viktig for deg som helsefagarbeider å ha kunnskap om dette?

 11. Eldre pasienter har ofte vanskelig for å svelge tabletter.

  1. Hva kan være årsaken til det?

  2. Hvordan kan vi på best mulig måte administrere medikamenter til eldre mennesker?

Gruppeoppgaver

 1. Lag en plakat av menneskekroppen. Merk av på plakaten hvilke områder som kan behandles med ulike legemidler. Hvilke former for legemidler kan brukes på de avmerkede stedene?

 2. Legemidler deles inn i ulike administrasjonsformer. Lag en plakat som viser dette. Bruk bilder og illustrasjoner.

 3. Vi skiller mellom reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Lag en oversikt over noen av de mest brukte reseptfrie legemidlene, og presenter dem på en plakat eller i et hefte. Bruk Felleskatalogens pasientutgave eller Pasienthåndboka og finn ut hvilke virkninger og bivirkninger de ulike reseptfrie legemidlene har.

 4. Søk på internett om bruk av velferdsteknologi i medisinering. Lag en digital presentasjon om hvilke hjelpemidler som finnes for elektronisk medisindispensering, og hvordan disse fungerer.

CC BY-SASkrevet av Birgit Flaten, Ingrid Schiefloe Myhre, Marit Smith Sørhøy og Helene Grotle.
Sist faglig oppdatert 29.11.2021

Læringsressurser

Legemiddelhåndtering