Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Prosedyrer for helsefagarbeideren

Prosedyrer og retningslinjer er viktige for å ivareta faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Gode rutiner sikrer lik standard og kvalitet på arbeidet selv om oppgavene utføres av ulike personer.

Prosedyrer i grunnleggende sykepleie

Prosedyrer i grunnleggende sykepleie er retningslinjer for hvordan ulike oppgaver i grunnleggende sykepleie skal utføres. Prosedyrer sikrer kvaliteten på arbeidet ditt og at helsehjelpen du gir, er faglig forsvarlig og omsorgsfull.

Læringsressurser

Prosedyrer i grunnleggende sykepleie