Hopp til innhold

Film og filmklipp

Av- og påkledning

Av- og påkledning handler om å ivareta personens personlige hygiene. Når du utfører denne prosedyren, er det viktig at du tar hensyn til den andres medisinske tilstand og begrensninger.

LK20LK06

Av- og påkledning

Det kan være ulike grunner til at noen har behov for hjelp og støtte til av- og påkledning. Personens medisinske tilstand kan føre til at de har fysiske og/eller motoriske begrensninger som påvirker evnen til å kle av og på seg selv.

Når du skal hjelpe til med å velge klær, er det viktig å velge klær som er praktiske å kle av og på. Du bør velge klær som er romslige og enkle å ta på, dersom pasienten eller brukeren har nedsatt bevegelighet eller smerter.

Det er nødvendig at du tilpasser hjelpen ut fra de behovene den enkelte har. Vi må huske på at vi også ivaretar pasientens eller brukerens verdighet og komfort når vi hjelper til med av- og påkledning.

Tilpasset hjelp ved av- og påkledning

  • Ha god tid.

  • Legg til rette slik at personen kan gjøre mest mulig selv.

  • Start påkledning på den minst bevegelige siden.

  • Start avkledning på den mest bevegelige eller minst smertefulle siden (dette gjelder både arm og bein).

Hjelpemidler som skohorn, på- og avtrekker for strømper, glidelåshjelp, knappeknepper og lignende bidrar til at pasienten eller brukeren kan klare å gjøre mer selv. Hjelpemiddelsentralen eller en ergoterapeut kan gi råd om hvilke hjelpemidler som finnes for å gjøre av- og påkledning lettere.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke årsaker kan det være til at noen trenger hjelp til av- og påkledning?

  2. Hvorfor er det viktig at du tar deg god tid når du skal hjelpe andre med av- og påkledning?

  3. Hvordan kan du ivareta verdighet og komfort til bruker når du hjelper til med av- og påkledning?

  4. Hvordan vil du ivareta brukermedvirkning i av- og påkledningssituasjoner?


Sist oppdatert 24.11.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Prosedyrer i grunnleggende sykepleie