Hopp til innhold

Film og filmklipp

Måling av blodtrykk

Vi måler blodtrykket for å finne ut om det er normalt eller ikke. Avvikende blodtrykk kan være tegn på sykdom. Blodtrykksmålinga har betydning når legen skal stille diagnose og avgjøre behandling av eventuell sykdom.

LK20LK06

Måle blodtrykk

Når du skal måle blodtrykket, må du sørge for at brukeren har vært i ro i minst 10–15 minutter før du måler, og du må informere om hva som skal skje. Har vedkommende nettopp trent, badet, drukket kaffe eller røkt, bør du vente i en time før måling.

Under måling kan personen enten sitte eller ligge. Dersom brukeren har en overdel med romslige ermer, kan du brette opp det ene ermet. Hvis overdelen har trange ermer eller oppbretten kommer i veien for blodtrykksmansjetten, må du be brukeren om å ta av seg overdelen eller ta ut den ene armen.

Mannlig helsefagarbeider måler blodtrykk på en sengeliggende kvinnelig pasient. Foto.

Ved måling av blodtrykk med bruk av manuelt blodtrykksapparat må du bruke et stetoskop for å lytte etter pulsen.

Manuelt blodtrykksapparat

Nødvendig utstyr

 • manuelt blodtrykksapparat med mansjett i riktig størrelse
 • stetoskop

Prosedyre

 • Klem ut eventuell luft i mansjetten, og skru igjen ventilen.
 • Fest mansjetten rundt overarmen til brukeren slik at den sitter på plass uten å stramme. Mansjettens nedre kant skal være om lag to cm over albueleddet. Slangen fra mansjetten skal ligge rett over blodåra.
 • Plasser brukerens arm slik at den med lett bøy i albuen hviler mot madrassen eller bordet.
 • Ta på deg stetoskopet. Dersom du bruker et dobbeltsidig stetoskop, må du åpne siden du vil bruke, klokke eller membran, ved å rotere bryststykket i enden av slangen. Hvis membranen er åpen, er klokka lukket, og omvendt.
 • Legg stetoskopet på innsiden av pasientens albue, og lytt etter pulsen.
 • Pump opp manometeret til du ikke lenger hører pulsen i stetoskopet.
 • Skru opp ventilen og slipp lufta gradvis ut til du hører pulsen igjen. Merk deg tallet manometeret viser, med det samme du hører pulsslagene. Dette er overtrykket (systolisk blodtrykk).
 • Fortsett å slippe ut lufta gradvis til du ikke lenger hører pulsslag. Tallet som vises idet pulsen ikke lenger er hørbar, er undertrykket (diastolisk blodtrykk).
 • Slipp ut resten av lufta og ta av mansjetten.
 • Dersom du er i tvil om målinga er riktig, bør du vente i noen minutter og så måle en gang til.
 • Tørk av øreproppene på stetoskopet med desinfeksjonssprit, og rydd på plass utstyr.
 • Avrund verdiene til nærmeste 2 mmHg, og dokumenter resultatet skriftlig. Dersom målingene er avvikende fra normalt blodtrykk, må du straks melde fra til den som er ansvarlig for brukeren.

Digitalt blodtrykksapparat som viser 139/77 mmHg. Foto.

Elektronisk blodtrykksapparat

Bruk av elektronisk blodtrykksmåling er stadig mer vanlig, men faren for unøyaktige målinger og feilkilder er større enn ved manuell måling. Feil bruk av apparatet, feil mansjett eller stive årer hos eldre kan bidra til dette.

Prosedyre

 • Bruk et validert blodtrykksapparat som er CE-merket.

 • Følg brukermanualen for det enkelte apparatet.

 • Åpne mansjetten og stikk inn venstre arm. Plasser mansjetten slik at den nedre kanten er to cm over innsiden av albueleddet.

 • Pass på at pulsåremerket er plassert over hovedpulsåra på innsiden av armen. Trykk med to fingre omtrent to cm over innsiden av albuen for å finne hovedpulsåra.

 • Stram mansjetten slik at det er plass til to fingre mellom mansjetten og armen.

 • Plasser brukerens arm på bordet med håndflaten oppover slik at mansjetten er i samme høyde som hjertet til brukeren.

 • Trykk på av/på-knappen. Apparatet blåser så automatisk opp mansjetten. Når målinga er ferdig, slippes luften ut av mansjetten.

 • Mål gjerne blodtrykket opptil tre ganger med ett minutts mellomrom uten å løsne mansjetten. Finn gjennomsnittet av de tre målingene. Mange apparater regner ut dette for deg.

 • Mål blodtrykket på samme tidspunktet på dagen. Venstre arm anbefales.

Utfordringer til deg

 1. Hva er normalt blodtrykk for ulike aldersgrupper?

 2. Det er ulike grunner til at blodtrykk måles. Hvilke?

 3. Tenk deg at du er med i en spionfilm. På hvilken måte kan variasjoner i blodtrykket påvirke om du består en løgndetektortest eller ikke?

Sist oppdatert 24.11.2021
Skrevet av Lene Fossbråten og Odd Ragnar Myhr

Læringsressurser

Prosedyrer i grunnleggende sykepleie