Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Om faget

Fagstoffet til helsearbeiderfag er revidert i henhold til fagfornyelsen (LK20). Innhold og struktur er endret for å dekke kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemålene i programfagene.

Læringsressurser

Om faget