Hopp til innhold

Fagstoff

Årsplan helsearbeiderfag

En helsefagarbeider trenger helhetlig kompetanse for å utøve yrket. Dette krever forståelse for at det er en sammenheng mellom kompetansemål i de ulike programfagene og mellom kjerneelementene og kompetansemålene. Her finner du forslaget vårt til tverrfaglig årsplan for programfagene.
Kvinnelig helsefagarbeider ved siden av en mannlig pasient som sitter i en stol. Begge smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vg2 helsearbeiderfag skal utdanne fagarbeidere som er med og dekker behovet for kompetanse i grunnleggende sykepleie og miljøarbeid i alle deler av helsetjenesten. Helsefagarbeideren skal gi helsehjelp, forebygge ensomhet og bidra til et aktivt liv for pasienter og brukere.

Utdanningen skal utvikle fagarbeidere med praktiske ferdigheter og vilje og evne til å arbeide for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Helsefagarbeideren skal vise empati og yte helhetlig omsorg og samhandle med mennesker med varierende hjelpebehov, ulik bakgrunn og livssituasjon.

Årsplan i helsearbeiderfag

Emnene i helsearbeiderfaget har innhold og arbeidsoppgaver som dekker flere eller alle programfagene. Vi håper planen kan være til inspirasjon! Last den gjerne ned og tilpass den til din elevgruppe og ditt miljø.

Det er mulig å trykke på de ulike emnene under fagene, disse inneholder lenker. Lenkene fører deg til fagartikler og oppgaver i det aktuelle emnet på ndla.no. Trykker du på kompetansemålene, vil lenken føre deg til Utdanningsdirektoratets nettsider og kompetansemålene i faget.

Filer

Nyttige ressurser hos NDLA

NDLA har laget tverrfaglige ressurser som kan være nyttige ved skolestart og gjennom hele året. En av ressursene er Verktøykassa. Her finner du mange fagartikler og oppgaver knyttet til en god skolestart og hvordan skape et trygt og utviklende skolemiljø. Du finner også mange andre gode tips og råd her.

For elever på helsearbeiderfag er det nyttig å øve på framføringer og presentasjoner. De to ressursene 11 kreative tips til framføringer (ndla.no) og Presentasjoner (ndla.no) er fagstoff og oppgaver som gir elevene innsikt i hva dette er, og mulighet til å øve.

Forslag til samarbeid med fellesfag

Samfunnskunnskap, norsk og kroppsøving har kompetansemål som gjør det mulig å samarbeide om ulike prosjekter i løpet av året. Et tips er å gå gjennom kompetansemålene i disse fagene og samarbeide med fellesfaglærere og lage ulike prosjekter som dere kan gjennomføre i alle fagene.

Kilde

Utdanningsdirektoratet. (2021). Læreplan i Vg2 helsearbeiderfag (HEA02-04). https://www.udir.no/lk20/hea02-04

CC BY-SASkrevet av Siv Stai og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 17.08.2021

Læringsressurser

Om faget