Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Demens

Demens er en fellesbetegnelse på ulike sykdommer eller skader i hjernen. Antall personer som får demens, øker kraftig, og vi har derfor laget et eget emne om dette temaet. Demenssykdom hører til sykdommer og skader i nervesystemet.

Læringsressurser

Demens