Hopp til innhold

Film og filmklipp

Demenskoret: Demenskoret dannes

I serien Demenskoret starter Ingrid Gjessing Linhave et kor for personer med demens. I den første episoden kan du se når kormedlemmene og deres pårørende møtes til korøvelse for første gang.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke tiltak gjøres for at alle kormedlemmene skal føle seg trygge når de kommer på øvelse?

  2. Hvordan blir familiemedlemmene til kordeltakerne ivaretatt?

  3. Hvilke etiske problemstillinger kan oppstå når det lages en tv-serie med personer som har fått en alvorlig og uhelbredelig sykdom som gradvis forverres? Drøft med en medelev.

Sist faglig oppdatert 11.01.2023
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Demens