Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omsorg for personer med demens

Mer enn 100 000 mennesker i Norge lever med demens i dag, og det forventes at antallet vil dobles i løpet av de neste 30 årene. Personer med demens vil derfor utgjøre ei betydelig brukergruppe innen framtidas helse- og omsorgstjenester.
En ung gutt, ei gammel dame og en tredje person spiller kort ved et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle oppgaver

 1. Hvorfor er det en fordel for en pasient med demenssykdom å ha begrenset antall personer å forholde seg til?

 2. Hvordan kan vi bidra til å gjøre brukere med demens trygge når vi bistår ved personlig hygiene?

 3. Hva kan vi som helsefagarbeidere gjøre for at personer med demens skal oppleve livsglede og selvrespekt?

 4. Hva kan være årsaken til at en pasient med demens kan bli aggressiv under stell?

 5. Noen mennesker med demens har problemer med å orientere seg. Gi eksempler på tiltak for å hjelpe pasientene med dette på praksisstedet ditt.

 6. Gi eksempler på aktiviteter som kan virke beroligende på mennesker med demenssykdom.

 7. Hvorfor bør vi unngå at tv eller radio står høyt på i rom der mennesker med demenssykdom oppholder seg?

 8. Hva betyr ordet reminisens? Hvordan kan man benytte reminisens?

 9. Forklar hvorfor fysisk aktivitet er bra for mennesker med demens.

 10. Hvilket energibehov har mennesker med demenssykdom?

 11. Noen mennesker med demens glemmer å spise og drikke eller opplever ikke lenger sult- og metthetsfølelse. Hva kan det føre til?

 12. Gi eksempler på hvilke hensyn det er viktig å ta når vi kommuniserer med mennesker med demens. Begrunn eksemplene dine.

 13. Etter hvert som den demente blir sterkere preget av sykdommen, vil han eller hun ha behov for bistand til for eksempel å forvalte økonomien sin. Mange får oppnevnt en hjelpeverge. Hva er en hjelpeverge, og hvordan blir en hjelpeverge oppnevnt?

Gruppeoppgave

 1. Utforsk aktivitets- og støttetilbudet som finnes for personer med demens og deres pårørende i kommunen der dere bor. Lag en oversikt over de ulike tilbudene, både offentlige og frivillige.

 2. Bruk internett eller oppsøk et av stedene hvis det er mulig, for å innhente informasjon til en digital presentasjon som skal vises i klassen. Presentasjonen bør inneholde informasjon om

  • hvilke tjenester som tilbys, og for hvem

  • hvordan man får tilgang på tjenestene

  • hvor mange som benytter seg av tilbudet, og sammensetningen med tanke på alder og kjønn

  • hvilke yrkesgrupper som jobber der

 3. Begrunn hvorfor det er viktig at dere som helsefagarbeidere har god innsikt i det lokale aktivitets- og støttetilbudet som finnes for personer med demens og deres pårørende.

Relatert innhold

Sykehjem er en institusjon med heldøgns omsorg og pleie for personer som har behov for mer bistand enn det er mulig å yte i hjemmet.

CC BY-SASkrevet av Birgit Flaten, Marit Smith Sørhøy, Wenche Heir og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 13.06.2022

Læringsressurser

Demens