Hopp til innhold

Film og filmklipp

Demenskoret: En fullsatt sal

I siste episode av Demenskoret er det klart for konsert på Chat Noir. Forskerteamet som har fulgt Demenskoret, forteller om resultatene fra undersøkelsene sine, og på et område kan de dokumentere betydningsfulle endringer blant alle kormedlemmene.

Utfordringer til deg

  1. På hvilket område kan forskerne dokumentere signifikante, altså betydningsfulle, endringer hos alle medlemmene i Demenskoret?

  2. Hvordan tror du mestringsfølelsen er blant kormedlemmene etter konserten på Chat Noir? Begrunn svaret ditt.

  3. Hvordan kan du bruke det du har lært av Demenskoret, for å øke livskvaliteten hos mennesker med demens og bidra til et demensvennlig samfunn? Drøft i klassen.

Sist faglig oppdatert 12.01.2023
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Demens