Hopp til innhold

Film og filmklipp

Demenskoret: Vi lever

I andre episode av serien Demenskoret møter programleder Ingrid Gjessing Linhave forskere fra Norges Musikkhøgskole som ser nærmere på hvordan musikk påvirker personer med demens, og Nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser som forsker på hjernen.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan kan sang og musikk gjøre hverdagen bedre for personer med demens?

  2. Hvorfor er det så viktig å forske på demens?

  3. Hvordan kan velferdsteknologi bidra til selvstendighet og hverdagsmestring for mennesker med demenssykdom?

Sist faglig oppdatert 12.01.2023
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Demens