Hopp til innhold

Fagstoff

Demenskoret 2: Lov til å fly

Demenskoret er tilbake, og nå har antall kormedlemmer økt til det dobbelte. I sesong 2 blir det gjensyn med noen av kormedlemmene fra sesong 1, og i tillegg blir vi kjent med nye kormedlemmer.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke positive gevinster har den første sesongen av Demenskoret hatt for kormedlemmene og deres pårørende?

  2. Hva kan være årsaker til at ikke alle kormedlemmene fra sesong 1 er med videre?

  3. Diskuter i klassen: Hvorfor er det viktig å bruke begrepet "personer med demens" i stedet for "demente" både i helsevesenet og samfunnet for øvrig?

Relatert innhold

Pasienter og brukere har rett til å aktivt medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem.

Fysisk aktivitet er like viktig for hjernen som for kroppen. I denne filmen forteller lege Ole Petter Hjelle hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 25.02.2024

Læringsressurser

Demens