Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Sykdommer i respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet består av øvre og nedre luftveier som transporterer luft til og fra lungene når vi puster inn og ut. Sykdom i respirasjonsorganene kan gi svikt i opptaket av oksygen eller utskillingen av karbondioksid, noe som i verste fall kan føre til fatale konsekvenser.

Læringsressurser

Sykdommer i respirasjonssystemet