Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk astma

Astma er en kronisk sykdom i luftveiene. Her finner du spørsmål om astma, og du får mulighet til lage et undervisningsopplegg om astma. I tillegg får du øve deg på å lage avspenningsøvelser og kahoot.

To ungdommer jogger ned ei trapp. Foto.

Å være fysisk aktiv og i bevegelse er bra for den fysiske og psykiske helsa til alle. For en med astma er det viktig med rolig og lang oppvarming for å øke treningsevnen og redusere astmatendensen. I tillegg kan det gi god effekt å bruke anfallsmedisin 15–30 minutter før trening.

Astma

 1. Hva er astma?

 2. Hva kan framkalle astma?

 3. Hva er symptomer på astma?

 4. Hvordan kan astma behandles?

 5. Hva vil det si at en er født med en disposisjon for astma?

 6. Hvordan kan en leve best mulig med astma?

  • Hva er god astmakontroll?

  • Hva bør en person med astma gjøre for å ha god astmakontroll?

 7. Hva er spirometri?

 8. Hva er et PEF-apparat? Hva kan man måle ved hjelp av et slikt apparat?

 9. Hvordan kan kulde påvirke astma?

 10. Hva er en Jonas-maske?

 11. Hvordan vil du veilede en person med astma for å motivere til fysisk aktivitet?

 12. Hva er forskjellen på astma og kols?

Undervisningsopplegg

Lag et undervisningsopplegg om astma for barn og foreldre og helsepersonell. Se gjerne animasjonsfilmen Trikset som ligger som relatert innhold, som inspirasjon før du starter.

Velg selv hvordan du vil presentere undervisningsopplegget ditt. Du kan for eksempel lage en film, PowerPoint, brosjyre eller formidle opplegget muntlig.

Avspenningsøvelse

Alle trenger avspenning. Personer med astma og andre lungesykdommer har lett for å stramme musklene når det er tungt å puste. Dette kan medføre smerter i musklene og hodepine. De vil derfor ha godt av å bli bevisst på å slappe av.

Lag avspenningsøvelser. Bruk gjerne rolig musikk. Gjennomfør øvelsene med de andre i klassen.

Kahoot!

Logg deg inn på Kahoot! og finn en kahoot om astma. Gjennomfør noen av disse i klassen.

Jobb sammen med en eller flere medelever. Lag selv en kahoot om astma, og gjennomfør alle kahootene i klassen.

Sist faglig oppdatert 11.03.2022
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Sykdommer i respirasjonssystemet