Hopp til innhold

Helsefremmende arbeid (HS-HEA vg2)

Sykdom og helsesvikt

Dine kunnskaper om ulike sykdommer sammen med observasjoner av brukerens allmenntilstand er ofte avgjørende for å avdekke symptomer på sykdom eller skade og for å gjenkjenne tegn på forverring. Du må også kunne foreslå tiltak og delta i behandling og grunnleggende sykepleie.

Muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettsystemet kalles også bevegelsesapparatet, og det består av muskler, knokler, ledd, sener og nerver. Smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet kalles muskel- og skjelettplager, og dette er en av de vanligste årsakene til sykefravær på norske arbeidsplasser.

Læringsressurser

Muskel- og skjelettplager