Hopp til innhold

Fagstoff

Tarmkreft (colorectal cancer)

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder forekomst av kreft i tykktarm og endetarm i forhold til innbyggertall. Samlet sett for både kvinner og menn er det den nest hyppigste kreftformen av alle.
Modell av tykktarm hos menneske. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Colorectal cancer

Colorectal cancer er en samlebetegnelse for kreft i tykktarm og endetarm, og i Norge rammet denne sykdommen 4912 personer i 2023. Av disse fikk i overkant av 2/3 tykktarmskreft og i underkant av 1/3 endetarmskreft.

Årsaker og risikofaktorer

Det foreligger ingen sikker dokumentasjon på hovedårsaken til økningen i tarmkreft. Noe av forklaringen er økt antall eldre i befolkningen, men det antas også at en del av forklaringen er livsstilsfaktorer som kosthold, fysisk aktivitet og alkoholforbruk.

Det kan også være en sammenheng mellom HPV-virus eller bakterien Helicobacter pylori og tarmkreft, og en liten andel kan skyldes arvelige faktorer. I tillegg kan polypper og adenomer (godartede små svulster) i tarmen og betennelsessykdommer som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom medføre noe økt risiko.

Symptomer

Symptomene ved tykktarmskreft eller endetarmskreft varierer avhengig av hvor kreftsvulsten befinner seg. Vanlige symptomer kan være:

  • endret avføringsmønster. Veksling mellom treg og løs avføring er vanlig ved tykktarmskreft, mens ved endetarmskreft er løs avføring og sterk avføringstrang et symptom når svulsten har vokst en stund.

  • fortsatt avføringstrang etter toalettbesøk fordi svulsten tar plass og det kjennes ut som om det fremdeles er avføring igjen

  • luft og oppblåsthet som kan forårsakes av at tarmen holder på å gå tett

  • Cirka 20 prosent av krefttilfellene i tarm og endetarm oppdages fordi pasienten får akutte magesmerter og tarmslyng (ileus) fordi en svulst blokkerer tarmen slik at luft og avføring ikke kan passere.

  • blod i avføringa. Synlig rødt blod tyder på at det kommer fra nedre del av tarmen, mens svartfarget, illeluktende avføring er tegn på blødning lenger opp i fordøyelsessystemet.

  • nedsatt matlyst og medfølgende vekttap på grunn av plager fra fordøyelsessystemet

  • blodmangel (anemi) på grunn av blødning fra svulsten

Diagnose

Den kliniske undersøkelsen innebærer rektaleksplorasjon, altså at legen kjenner i tarmen med en finger. I tillegg tas det blodprøver, og avføringa sjekkes for å se etter blod. Rektoskopi og koloskopi er undersøkelser med en slange med kamera for å se inni tarmen og eventuelt ta biopsi (vevsprøve). CT, MR og ultralyd brukes for å kartlegge størrelse og beliggenhet for kreftsvulsten og om det er spredning til andre organer.

Forebygging av tarmkreft

Et sunt og fiberrikt kosthold med mye grønnsaker og frukt samt å begrense inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt kan forebygge tarmkreft. Det kan også hjelpe å redusere mengden av fet, stekt og røykt mat i tillegg til å være måteholden med alkohol og unngå røyking. Fysisk aktivitet er både bra for fordøyelsen og bidrar til å holde normalvekta.

Kreftregisteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å få på plass et screeningprogram for tarmkreft for alle innbyggere det året de fyller 55 år. Dette startet i 2022, og deltakerne i programmet får tilbud om testing annethvert år i ti år. Tidlig oppdagelse av tarmkreft gjør at sykdommen er lettere å behandle, og at behandlingen blir mindre omfattende.

Behandling

Behandling ved tarmkreft avhenger av krefttype og utvikling, størrelse på kreftsvulsten samt pasientens alder og generelle helsetilstand.

Kirurgi

Ved kreft i tykktarm fjernes svulsten og et stykke av tarmen på hver side av svulsten. Som regel er det mulig å skjøte sammen tarmen igjen slik at stomi (utlagt tarm) unngås. Nærliggende lymfeknuter fjernes også.

Ved kreft i endetarmen fjernes hele eller store deler av endetarmen, lymfeknuter og fettvev. For å gi tarmen ro til å heles legges en midlertidig kunstig tarmåpning på magen, dette kalles en stomi. Dersom svulsten ligger i det nederste område av endetarmen slik at lukkemuskelen fjernes, blir stomien permanent.

Cellegift

Etter operasjon for tarmkreft gis ofte cellegift i tre til seks måneder enten i tablettform eller intravenøst som tilleggsbehandling. Cellegift kan også gis ved spredning til andre organer.

Strålebehandling

Stråling kan brukes før operasjon for endetarmskreft for å redusere svulstens størrelse og redusere risikoen for tilbakefall, og det brukes ofte i kombinasjon med cellegift. Dersom operasjon ikke er mulig, kan strålebehandling gis for å begrense vekst av svulsten. Strålebehandling brukes også som behandling ved spredning.

Immunterapi og målrettet behandling

For noen pasienter med kreft i tykktarm eller endetarm kan immunterapi som stimulerer immunsystemet til selv å oppdage og bekjempe kreftcellene, være et behandlingsalternativ. I behandlinga av tarmkreft brukes også såkalte målrettede legemidler. Disse virker ved at de dreper eller skader kreftcellene fordi effekten rettes direkte mot den genetiske forandringa.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være årsaken til at forekomsten av tarmkreft er så høy i Norge?

  2. Hvordan kan fiberrik kost virke forebyggende mot tarmkreft?

  3. Hvilke forhold avgjør om en stomi kan legges tilbake eller blir permanent?

Kilder

Helsenorge. (2023, 8. mars). Tarmkreft. https://www.helsenorge.no/sykdom/kreft/tarmkreft/

Kreftregisteret. (2024, 7. mai). Tykk- og endetarmskreft. https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Tykk--og-endetarmskreft/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 09.06.2024

Læringsressurser

Kreft