Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hypotesetesting med Semmelweis

Kontroversielle teorier kan brukes til å illustrere hvordan vitenskap fungerer. I denne oppgaven skal du bli kjent med Ignaz Semmelweis og jobbe med vitenskapelig tenkemåte.
Portrett av Ignaz Semmelweis. Foto.

Ignaz Semmelweis var lege og jobbet på Allegemeine Krankenhaus i Wien på 1800-tallet. Dette sykehuset hadde to fødeavdelinger: en for kvinner som tilhørte arbeiderklassen, og en for overklassekvinner. Avdelingene var organisert slik at overklassekvinnene fikk tilsyn av leger, mens arbeiderklassekvinnene fikk tilsyn av jordmødre.

Semmelweis gjorde en interessant observasjon: På avdelingen for overklassen døde 13–18 % av kvinnene i barselfeber, men på avdelingen for arbeiderklassen døde bare 2 %. Som vitenskapsmann undret han seg over hvorfor det var slik.

Oppgaver

 1. Hva er barselfeber?

 2. Kan du hjelpe Semmelweis ved å tenke deg til hvorfor flere overklassekvinner enn arbeiderklassekvinner døde av barselfeber?

 3. Ignaz Semmelweis sammenliknet de to fødeavdelingene og laget seg noen hypoteser:

  Hypotese 1: Var det fordi presten bare gikk innom avdelingen for arbeiderklassekvinner?

  Hypotese 2: Hadde det sammenheng med klokken som bare ringte på den ene avdelingen?

  Hypotese 3: Kunne det være et "likstoff" som legene bar med seg, som gjorde at kvinnene døde?

  1. Ta utgangspunkt i det du kan fra før om vitenskapelig tenkemåte, og forklar hva som menes med en hypotese.

  2. Vurder de tre hypotesene til Semmelweis. Hvor aktuelle mener du at disse hypotesene er for å finne svar på det Semmelweis undret seg over?

  3. Design et forsøk som kan brukes for å teste de tre hypotesene.

  4. Hvis du skulle ha undersøkt samme problemstilling, hvilke hypoteser ville du ha laget? Hvordan kunne du ha testet hypotesene dine?

 4. Se figuren nedenfor, og sammenlikn dødsraten for barselfeber på fødeavdelingen på sykehuset i Wien og sykehuset i Dublin. Hvilken informasjon kan du hente ut av denne grafen? Forklar likheter og forskjeller mellom de to grafene.

To grafer som viser dødsratene for barselfeber på fødeavdelingen på sykehuset i Wien og sykehuset i Dublin i perioden 1784 til 1849. Kurven for sykehuset i Dublin er relativt flat sammenliknet med kurven for sykehuset i Wien. Kurven for sykehuset i Wien stiger etter 1823, da legene begynte å utføre obduksjoner. Kurvene synker dramatisk etter 1847, da håndvask ble obligatorisk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I 1823 begynte legene ved sykehuset i Wien å utføre obduksjoner.

I 1847 ble det obligatorisk med håndvask for helsepersonell.

 1. Kan du tenke deg en sammenheng mellom barselfeber og obduksjon?

 2. Semmelweis foreslo en løsning for å redusere antall dødsfall på sykehuset i Wien. Denne løsningen reduserte dødeligheten for barselfeber til 1 %. Hva var løsningen til Semmelweis?

 3. Etter å ha undret seg og testet ulike hypoteser presenterte Semmelweis en ny teori.

  1. Hva menes med begrepet teori? Hvordan bruker vi ordet "teori" i dagligtalen?

  2. I dag vet vi årsaken til den høye dødsraten på sykehuset i Wien, men det tok over 20 år før teorien til Semmelweis ble allment akseptert. Hvorfor tror du det tok så lang tid?

  3. Er teorien til Semmelweis fortsatt gyldig i dag?

 4. Forklar hva som menes med vitenskapelig tenkemåte. Ta utgangspunkt i eksempelet over. Lag et flytskjema som illustrerer naturvitenskapelig metode, og forklar flytskjemaet ditt for en medelev. Hvorfor er vitenskapelig tenkemåte nyttig i realfag?

 5. Hva er forskjellen på en hypotese, en teori og en naturlov?

 6. Kan du finne andre eksempler på vitenskapelig metode fra medisinsk historie?

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer