Hopp til innhold

Fagstoff

Sammendrag – smittsomme sykdommer

Dette sammendraget gir deg oversikt over det viktigste fagstoffet i emnet som handler om smittsomme sykdommer.
Salmonellabakterier på menneskeceller. Mikroskopfoto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Patogene mikroorganismer gir sykdom

De fleste mikroorganismer (virus, bakterier, sopp og andre mikrober) er nyttige, men noen kan også være skadelige for planter, dyr og oss mennesker. Mikroorganismer som trenger inn i kroppen til en annen organisme og forårsaker skade eller sykdom, kalles gjerne patogene mikroorganismer.

Infeksjonssykdommer er smittsomme sykdommer

Når mikroorganismer trenger inn i kroppen til en annen organisme og formerer seg der, vil det skade den andre organismen. Organismen som er angrepet, får en infeksjon og kan bli syk. Sykdommen kaller vi en infeksjonssykdom.

Mikroorganismer kan forårsake sykdom hos mange individer innenfor et geografisk område. Infeksjonssykdommer er med andre ord smittsomme.

Sykdomsprosessen

Hva som kjennetegner en infeksjonssykdom, avhenger av ulike faktorer:

 • type mikroorganisme

 • celletypen som blir angrepet

 • motstandsdyktighet hos vertsorganismen

Epidemi

Når en infeksjonssykdom rammer mange individer innen en populasjon eller et geografisk område, kalles det gjerne en epidemi. Et eksempel er utbrudd av influensa, som rammer mange i Norge om vinteren.

Pandemi

Hvis en epidemi sprer seg over store deler av verden, blir det en pandemi. Utbruddet av svineinfluensa i 2009 og koronaviruset i 2020 er eksempler på pandemier.

Smittespredning – overføring av sykdom mellom individer

En sykdom spres ved at mikroorganismen som forårsaker sykdommen, overføres fra et individ til et annet. Patogene mikroorganismer kan overføres mellom individer på ulike måter:

 • gjennom lufta ved spytting, hosting og nysing

 • ved direkte kontakt som håndtrykk, klem eller samleie

 • indirekte gjennom dårlig hygiene, kontaktflater, mat eller forurenset drikkevann

 • gjennom kontakt med andre organismer, for eksempel insekter og dyr

Ulike måter patogene mikroorganismer kan overføres mellom ulike individer på. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan spres og hindres smitte?

Smittekjeden beskriver hvordan et smittestoff, for eksempel en patogen mikroorganisme, overføres fra et individ til et annet. Smitte skjer i en bestemt rekkefølge:

 1. smittestoff – mikroorganismer som kan overføres mellom ulike individer

 2. smittekilde – en organisme eller overflate som inneholder et smittestoff

 3. smittevei – måten mikroorganismen vandrer fra smittekilde til smittemottaker på

 4. smitteinngang – en inngang i kroppen til en organisme

 5. smittemottaker – én eller flere organismer som er mottakelig(e) for en mikroorganisme

Når vi isolerer oss, holder avstand, bruker munnbind og vasker oss med sprit og såpe, brytes ulike ledd i smittekjeden. Derfor er dette effektive tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

Mutasjoner kan gi patogene mikroorganismer nye egenskaper. Det kan føre til at de blir ufarlige for vertsorganismen, eller til at de blir mer aggressive og dermed mer smittsomme.

Smittsomme sykdommer er en global utfordring

Selv om utfordringene er større i noen land enn andre, er spredning av smittsomme sykdommer et internasjonalt problem som krever samarbeid på tvers av landegrenser.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer