Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver om smittsomme sykdommer

Disse oppgavene vil hjelpe deg med å bearbeide stoffet om smittsomme sykdommer. Oppgavene utfordrer deg til å reflektere og se sammenhenger.
En stor mengde japanere på vei til jobb. Alle er pent kledd og har munnbind. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Sykdom i et historisk perspektiv

 1. Historien kan gi oss et innblikk i erfaringene og opplevelsene til tidligere generasjoner. På hvilken måte mener du det kan være nyttig?

 2. Vil du si at historien er en del av hverdagen din? Begrunn svaret.

 3. Kjenner du til tidligere hendelser som har påvirket måten vi i dag håndterer hygiene og sykdom på?

Oppgave 2. Tiltak som reduserer smitte

Det finnes mange tiltak som kan redusere spredning av smittsomme sykdommer.

 1. Diskuter i mindre grupper: Hvilke ulike smitteverntiltak kjenner dere til?

 2. Hva er forskjellen på smitteverntiltakene dere har diskutert?

 3. Hvor lenge tror dere befolkningen vil være motivert til å følge de ulike tiltakene?

 4. Hva mener dere er det viktigste smitteverntiltaket hver enkelt person kan følge for å hindre spredning av smitte?

Oppgave 3. Klimaendringer

Alle mikroorganismer har ulike egenskaper. Dette har innvirkning på hvordan mikroorganismene tilpasser seg og sprer seg i omgivelsene sine.

 1. Hvordan kan klimaendringer påvirke utbredelsen av smittsomme sykdommer i verden?

 2. Finn en smittsom sykdom som er utbredt i et gitt geografisk område. Hvordan tror du en økende gjennomsnittstemperatur på jorda vil påvirke spredningen av denne sykdommen?

Oppgave 4. Mutanter av patogene mikroorganismer

Mutasjoner er tilfeldige endringer i arvestoffet til en organisme som kan påvirke organismens opprinnelige egenskaper. En organisme som har fått endret egenskapene sine på denne måten, kalles en mutant.

 1. Hvor sannsynlig tror du det er at det oppstår nye mutanter ved et smitteutbrudd?

 2. Bør vi være bekymret for mutanter av patogene mikroorganismer? Hvorfor (ikke)?

 3. Hvor mange nye mutanter tror du kan utvikle seg fra samme mikroorganisme?

Oppgave 5. Konsekvenser av smitteverntiltak

 1. Hva er konsekvensene av smitteverntiltak?

 2. Hvordan tror du de ulike smitteverntiltakene nedenfor påvirker befolkningen?

 • reiserestriksjoner

 • munnbind

 • avstand

 • håndhygiene

Oppgave 6. Smittespredning

Kan spising, synging, høylytt prating og fnising påvirke sannsynligheten for at du overfører smitte til andre, tror du? Diskuter gjerne med en medelev.

Oppgave 7. Vektorbåren smitte

 1. Hva mener du er det beste smitteverntiltaket for å beskytte seg mot vektorbåren smitte?

 2. De siste årene har vi blitt mer og mer oppmerksomme på sykdommen Lyme borreliose, som forårsakes av Borrelia-bakterien. Bakterien kan overføres til mennesker hvis de blir bitt av flått som er bærere av denne bakterien.

  Finn informasjon om sykdommen. Hvor sannsynlig er det at du får sykdommen Lyme borreliose hvis du blir bitt av flått, tror du?

Oppgave 8. Mat som smittekilde

 1. På hvilken måte kan mat og drikke være en smittekilde?

 2. Hvordan kan vi hindre oppblomstring av patogene mikroorganismer i maten hjemme på kjøkkenet?

Oppgave 9. Sykdom forårsaket av Clostridium tetani

Noen barn er ute og leker i gata der du bor. Plutselig hører du at den ene gutten hyler. Du løper bort for å se hva som har skjedd, og legger merke til at han holder seg på foten. Ut fra hulkingen er det tydelig at gutten har store smerter. Det viser seg at gutten har tråkket på en rusten spiker.

Du har nylig jobbet med temaet om mikroorganismer og infeksjonssykdommer og blir litt urolig: Hva om gutten blir infisert av bakterien Clostridium tetani?

 1. Finn ut mer om Clostridium tetani. Hva er sammenhengen mellom en rusten spiker og denne bakterien?

 2. Bør du være bekymret hvis et lite barn får en infeksjon forårsaket av denne bakterien?

 3. Finnes det noen behandling for sykdommer forårsaket av Clostridium tetani?

 4. Hvor sannsynlig er det at et lite barn får denne sykdommen i Norge i dag?

Oppgave 10. Refleksjoner rundt en pandemi

 1. Diskuter hvordan koronapandemien har påvirket dere og andre ungdommer rundt om i verden.

 2. Hvordan kan slike smitteutbrudd ramme ulikt ut fra hvor man bor?

Oppgave 11. Beregning av smittespredning

Covid-19 er en smittsom sykdom forårsaket av koronaviruset. En liten by, Alubia, brukte en modell lagd av anerkjente forskere for å beregne antall smittede per dag.

 1. 9. februar 2021 var vekstfaktoren for smitte 1,22. Hva betyr det for utviklingen til koronaviruset i Alubia?

 2. Gå ut fra at det allerede var 371 smittede før 9. februar. Lag et funksjonsuttrykk, Ax, som viser antall smittede i Alubia x dager etter 9. februar.

 3. Hvor mange smittede var det i Alubia på valentinsdagen, altså 14. februar?

 4. I nabobyen, Tiblix, hadde de 735 smittede 9. februar. Beregninger viste at antall smittede økte med 8 prosent for hver dag. Lag et funksjonsuttrykk, Tx, som viser antall smittede i Tiblix x dager etter 9. februar.

 5. Tegn grafene Ax og Tx i det samme koordinatsystemet.

 6. Selv om Tiblix hadde nesten dobbelt så mange smittede som Alubia, ble situasjonen motsatt etter noen dager. Når ble det flere smittede i Alubia enn i Tiblix?

 7. Hvor mange smittede var det i byene Alubia og Tiblix 18. februar 2021? Bruk funksjonsuttrykkene Ax og Tx for å finne svaret.

Oppgave 12. Svartedauden

Svartedauden var en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Yersinia pestis som herjet i Europa på 1350-tallet. Finn ut hvordan situasjonen er for denne sykdommen i verden akkurat nå. Er det mulig å bli smittet av denne infeksjonssykdommen i Norge i dag? Begrunn svaret ditt.

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø, Olav Kristensen og Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 01.04.2022

Læringsressurser

Smittsomme sykdommer