Hopp til innhold

Oppgave

Hva er hjerneslag?

Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt (blodpropp) og hjerneblødning. I denne oppgaven kan du lære mer om hjerneslag.

LK20
Kvinnelig helsefagarbeider hjelper en mann i rullestol. Foto.

Tidlig opptrening etter hjerneslag kan føre til at mange slagpasienter oppnår gode resultater og kan få en tilnærmet normal bevegelsesmåte igjen.

Oppgaver

 1. Hva er hjerneslag?

 2. Hva er årsaken til hjerneslag?

 3. Hva er symptomer på hjerneslag?

 4. Hvis du mistenker hjerneslag, hvilken huskeregel skal du bruke for å sjekke?

 5. Hva er de vanligste fysiske, psykiske og psykososiale konsekvensene etter hjerneslag?

 6. Hva kan den enkelte gjøre for å redusere risikoen og forebygge hjerneslag?

 7. Forklar forskjellen på "drypp" (TIA), hjerneinfarkt og hjerneblødning.

 8. Hvem rammes av hjerneslag?

 9. Hvilken komplikasjon kan pasienten få etter et hjerneslag?

 10. Hvilke aktiviteter vil du foreslå for en person som har hatt hjerneslag, og som trenger å trene opp finmotorikken?

 11. Lag et notat med oversikt over observasjoner, behandling og sykepleietiltak ved hjerneslag i akuttfasen og etter akuttfasen.

 12. Rehabilitering etter hjerneslag.
  Karina,73 år, har hatt hjerneslag. Du skal hjelpe henne med egentrening etter hjerneslaget. Gå inn på Landsforeningen for hjerte- og lungesykes nettside om egentrening. Bruk denne nettsida og lag et notat som du kan bruke når du veileder Karina til egentrening i daglige aktiviteter.

 13. Finn ut hvilke rehabiliteringstilbud det finnes for personer som har hatt hjerneslag, i nærområdet ditt. Beskriv hvilke tilbud tjenestestedet tilbyr, søknadsprosessen og hvilke yrkesgrupper som jobber der.

Lag en presentasjon om hjerneslag

Jobb sammen i ei gruppe, og lag en podkast, film, PowerPoint, digital fortelling eller lignende om hjerneslag. Vis produktet for resten av klassen.

Presentasjonen bør inneholde informasjon om

 • symptomer på hjerneslag

 • førstehjelp ved hjerneslag

 • forebygging av hjerneslag

 • konsekvenser og utfordringer etter hjerneslag

 • rehabilitering etter hjerneslag

Sykepleie ved hjerneslag

Sist oppdatert 13.06.2022
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Sykdom og skader i nervesystemet