Hopp til innhold

Film og filmklipp

Unge alkoholikere

For mange er alkohol vanlig på fest, men for noen går alkoholinntaket over til å bli et alvorlig problem. Programleder Vilde møter unge som drikker i skjul fordi de har utviklet alkoholavhengighet.

Oppgaver

Se dokumentarfilmen og svar på spørsmålene.

 1. Hvordan har alkoholvanene til unge mennesker endret seg de siste årene?

 2. Hva kan være årsaker til at unge mennesker utvikler avhengighet av alkohol eller andre rusmidler?

 3. Hvordan kan sosiale nettverk påvirke alkoholinntaket?

 4. Hvor går grensen for når alkohol blir et problem?

 5. Hvilke faktorer gjør deg mer disponert for å utvikle et alkoholproblem?

 6. Hva er grunnene til at det er så vanskelig å komme seg ut av misbruket?

 7. Hvordan kan du som fagperson eller venn støtte en som ønsker å bli kvitt avhengigheten av alkohol eller andre rusmidler?

 8. Gå inn på lenkene fra Helsenorge og Folkehelseinstituttet om alkohol og helse som ligger i relatert innhold. Lag en oversikt over hvilke helseproblemer høyt alkoholforbruk kan medføre på kortere og lengre sikt.

 9. Bruk internett til å finne ut hvilke behandlingstilbud for rusmisbrukere som finnes i ditt helseforetak. Velg ett av disse og lag en presentasjon som deles i klassen. Presentasjonen bør inneholde informasjon om

  • hvilke tjenester som tilbys

  • hvordan en person kan få hjelp

  • oppfølging etter fullført behandling

  • hvilke yrkesgrupper som arbeider der

Sist faglig oppdatert 04.05.2021
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk