Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Helene sjekker inn: Rusbehandling

Hvorfor er det så vanskelig å slutte med rus? Helene Sandvig flytter inn på rusbehandling på Tyrili på Lillehammer sammen med unge rusavhengige. Her møter hun mennesker som tidligere har ruset seg tungt, men som nå skal lære å leve uten rusen.

Oppgaver til filmen

  1. Hvilke forklaringer har menneskene du møter i filmen, på at de ble rusavhengige?

  2. Hvordan tror du rusavhengigheten har påvirket familiene til dem du møter i filmen?

  3. Hvorfor er det så vanskelig for personer med rusmiddellidelser å bli kvitt avhengigheten?

  4. Hvilken betydning har rutiner og faste rammer for at rehabiliteringa skal lykkes?

Gruppeoppgaver

  1. Hvilke rusforebyggende tiltak kjenner dere til i nærområdet deres?

  2. Mange rusmiddelavhengige har gener som gjør dem ekstra sårbare for å utvikle rusmiddellidelser i tillegg til at de vokser opp i et miljø som gir økt risiko. Hvordan kan dere som fagarbeidere jobbe forebyggende mot rusmiddelavhengighet?

  3. Gå inn på hjemmesida til kommunen deres og finn ut hvilke tilbud som finnes for personer med utfordringer knyttet til rus og for deres pårørende. Lag en digital informasjonsbrosjyre som deles i klassen.

Relatert innhold

Målet med forebyggende tiltak i samfunnet er å redusere de sosiale og helsemessige skadene som oppstår som følge av rusmiddelbruk.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 25.09.2023

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet