Hopp til innhold

Fagartikkel

Rusomsorg og psykisk helsearbeid

Som helsefagarbeider skal du foreslå og iverksette tiltak for å forebygge psykiske lidelser. Du skal også gi grunnleggende sykepleie til pasienter med psykisk sykdom og rusavhengighet.

Gammel mann i samtale med en helsefagarbeider, de sitter på en benk utendørs. Foto.

Samtaler kan forebygge ensomhet.

Psykiske lidelser

Psykisk helse er noe vi alle har, og det handler om hvordan vi har det med oss selv og andre. Selv om du noen ganger føler deg nedfor og opplever psykiske utfordringer, betyr ikke det at du har en psykiske lidelse. Dette kan du lese mer om i artikkelen om psykisk helse i relatert innhold.

Psykiske lidelser er sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser på en måte som reduserer funksjonsevnen og livskvaliteten til mellom 15 og 20 prosent av befolkningen i Norge. En rekke lidelser går under kategorien psykiske lidelser, og årsakene til lidelsene er ofte en kombinasjon av arv- og miljøfaktorer. Psykiske lidelser kan også oppstå etter fysiske og psykiske påkjenninger og som følge av sykdom eller skader.

Rusavhengighet

Avhengighet til alkohol eller andre rusmidler inneholder både en psykisk og en fysisk komponent. Den psykiske delen er "suget" etter rus, altså trangen til å ruse seg. Den fysiske delen handler om behovet for mer rusmidler for å få samme effekt, fordi man har utviklet toleranse, og fysiske abstinenssymptomer dersom man ikke fortsetter å innta rusmiddelet.

ROP-lidelser

Personer med psykiske lidelser har ofte utfordringer med rus, og personer som er rusavhengige er mer utsatt for psykisk sykdom enn andre. På fagspråket brukes forkortelsen ROP-lidelse når pasienter har både rusrelaterte og psykiske lidelser. Forskning viser at behandlingen blir mer effektiv når det er en helhetlig og koordinert behandling for begge typene lidelser samtidig, derfor er ofte behandlingstilbudet organisert som avdelinger for rusomsorg og psykisk helsearbeid.

Utfordringer til deg

  1. Hva kan være årsaker til at mennesker med psykiske lidelser oftere blir rusavhengige, og omvendt?

  2. Hvorfor tror du det er mer effektivt med en koordinert og helhetlige behandling for pasienter med ROP-lidelser?

  3. På Vg1 lærte du hvordan du kan styrke egen og andres psykiske helse. Drøft med en medelev eller i grupper hvilke tiltak som kan forebygge psykiske lidelser.

Kilder

Helsenorge. (2018, 7. juni). Behandling av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser. Hentet 5. mai 2021 fra https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/behandling-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser/

Malt, U. & Aslaksen, P. (2020, 3. november). Psykiske lidelser. I Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/psykiske_lidelser

Bramness, J. G. (2019, 27. mai). Avhengighet. I Store medisinske leksikon. https://sml.snl.no/avhengighet


Sist faglig oppdatert 07.04.2022
Skrevet av Vigdis Haugan

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk