Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva er angst?

Hvordan kan du som helsefagarbeider hjelpe personer med angst til å mestre hverdagen sin? Se filmen og svar på oppgavene.

Individuelle oppgaver

  1. Hva er forskjellen på angst og frykt? Bruk eksempler til å forklare.

  2. Hvordan kan angstlidelser hemme livskvaliteten?

  3. Hvordan kan du som helsefagarbeider hjelpe brukere med å bygge og vedlikeholde sosiale nettverk?

Gruppeoppgaver

Gå inn på hjemmesida til kommunen deres, og finn ut hvilke aktivitetstilbud som finnes for personer med angst eller andre psykiske lidelser.

  1. Velg ett av tilbudene og gjør dere kjent med hva det går ut på. Drøft i gruppa hvorfor dere mener at dette er et godt tilbud for personer som lider av angst.

  2. Hvordan vil dere motivere en person med sosial angst til å delta på et av aktivitetstilbudene dere fant i oppgave 1? Lag et rollespill der en av dere er bruker, en er helsefagarbeider, og resten av gruppa observerer. Refleksjon i gruppa etterpå:

  • Hvordan opplevdes det for "brukeren" å bli forsøkt overtalt til å bli med?

  • Hvordan opplevdes det for "helsefagarbeideren" å skulle motivere den motvillige "brukeren" til å bli med?

  • Hvordan opplevdes situasjonen for observatøren(e)?

Drøft i klassen

  1. Hvordan kan sosiale nettverk forebygge ensomhet og psykiske lidelser?

  2. Hvilke tiltak kan dere som helsefagarbeidere sette i verk for å bedre livskvaliteten til personer med angstlidelser?

Relatert innhold

Ensomhet er risikofaktor for redusert både fysisk og psykisk helse. Mange opplever ensomhet, men hvorfor er det så vanskelig å si at du er ensom?

Hvordan er ditt sosiale nettverk bygd opp, og hvilke tiltak kan du gjøre for å styrke de sosiale nettverkene for pasienter og brukere?

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 14.11.2023

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet