Hopp til innhold

Oppgave

Hva er psykiske lidelser?

I arbeidet ditt vil du møte personer med ulike psykiske plager, men også mennesker som er rammet av ulike psykiske lidelser. I denne oppgaven får du mulighet til å finne ut mer om ulike psykiske lidelser og din rolle som helsefagarbeider innen psykisk helsearbeid. Se filmene og svar på oppgavene.

Depresjon

 1. Hva er forskjellen på å være trist, lei seg og deprimert?

 2. Hva er symptomene på depresjon?

 3. Hva kan være risikofaktorer for å få en depresjon?

 4. Hva bør du observere, og hvordan kan du kartlegge symptomer på depresjon?

 5. Finn ut hvilken behandling en person med depresjon kan få.

 6. Hvordan vil du kommunisere, tilby støtte og vise omsorg for en person som er deprimert?

 7. Hvordan vil du kommunisere og veilede en person som er deprimert, til å være sosial og fysisk aktiv? Lag et notat med tips til hvordan en person kan holde seg sosial og fysisk aktiv.

 8. Finn ut hvilke tilbud det finnes i nærområdet ditt for mennesker med psykisk sykdom.

 9. Jobb sammen i par eller i ei gruppe. Intervju en helsefagarbeider på praksisstedet til en av dere eller i en annen helseinstitusjon. Forbered og lag spørsmål til intervjuet. Intervjuet skal gi dere informasjon om

  • hvordan de arbeider for å gi støtte, hjelpe og følge opp eldre personer med depresjon i hjemmesykepleien eller institusjoner

  • hva som er helsefagarbeiderens rolle i arbeid med personer som har en depresjon

  Presenter funnene deres for resten av klassen.

Bipolar lidelse

 1. Hva er en bipolar lidelse?

 2. Hvilke utfordringer tror du en person med bipolar lidelse har og kan møte i hverdagen?

 3. Hvordan kan du kommunisere, hjelpe og støtte en person med bipolar lidelse til hverdagsmestring?

 4. Tenk deg at du skal veilede en person med bipolar lidelse om døgnrytme, søvn, å være forsiktig med alkohol og andre rusmidler, stressmestring, kosthold og fysisk aktivitet. Hva vil du si, og hvordan vil du opptre? Lag et notat der du også begrunner hvorfor dette kan hjelpe en person med bipolar lidelse.

Paranoid schizofreni

 1. Hva er symptomer på paranoid schizofreni?

 2. Hva er en psykose?

 3. Forklar hva en vrangforestilling og hallusinasjon er. Gi eksempler.

 4. Personer som har paranoid schizofreni, kan oppleve at hverdagslige oppgaver krever mer innsats, og det er vanlig at de føler seg engstelige eller redde. Det å lære om sykdommen kan være til hjelp. Hvordan kan du hjelpe en person som har paranoid schizofreni til å få kunnskap om egen sykdom? Finn nettsider, foreninger, hjelpeorganisasjoner, video, bøker eller lignende som er relevante for å få kunnskap om sykdommen.

Sist faglig oppdatert 15.06.2022
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmisbruk