Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Innafor: Psykopat

Hvordan er det å leve med en personlighetsforstyrrelse eller å leve sammen med en person som har en slik Iidelse? I episoden "Psykopat" fra NRK-serien Innafor kan du lære mer om psykopati. Det er ikke en medisinsk diagnose, men begrepet brukes om en form for dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Oppgaver til filmen

Jobb med oppgavene sammen i små grupper på tre–fire elever. Etterpå kan dere diskutere og reflektere sammen i klassen.

  1. Hvordan kan omsorgssvikt og traumer i barndommen føre til utvikling av personlighetsforstyrrelser?

  2. Hvorfor er det så vanskelig å ha mellommenneskelige relasjoner for en person med personlighetsforstyrrelser?

  3. Hva er årsakene til at det tar så lang tid å behandle personlighetsforstyrrelser?

  4. Brukere med personlighetsforstyrrelser har ofte vansker med mellommenneskelig relasjoner. Hvordan tror dere dette kan påvirke relasjonene mellom brukerne og fagpersoner i helse- og oppveksttjenestene?

Praktisk oppgave

Hvordan kan dere som fagarbeidere motivere brukere med personlighetsforstyrrelser til stå i behandling over lengre tid?

  1. Lag et rollespill sammen med en medelev der en av dere er fagarbeider, og den andre er pasient som ønsker å slutte med terapi. Resten av gruppa er observatører.

  2. Reflekter først i gruppa og deretter i klassen over disse punktene:

  • Hvordan var det å være pasient?

  • Hvordan opplevdes det å være fagarbeider i denne situasjonen?

  • Hva opplevde du/dere som observerte?

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 06.10.2023

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet