Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Hvordan virker rusmidler?

Hvordan blir ulike rusmidler framstilt? Hva slags virkning har de, og hvilke konsekvenser kan de føre med seg? I denne oppgaven skal dere finne informasjon om ulike rusmidler og presentere resultatene for hverandre.

Oppgave 1. Fakta om rusmidler

Se filmen over og svar på spørsmålene:

 1. Hva er virkningen av cannabis?

 2. Hvorfor kan bruken av cannabis være mer skadelig for ungdom enn for voksne over 25 år?

 3. Hva er virkningen av alkohol?

 4. Hva er virkningen av GHB?

 5. Hvilke negative konsekvenser kan bruken av ulike rusmidler føre med seg? Nevn minst tre konkrete eksempler.

 6. Hvorfor tror dere det er viktig at ungdommer tar vare på hverandre hvis de velger å prøve et rusmiddel?

Oppgave 2. Hvordan virker rusmidler?

I denne oppgaven skal klassen jobbe i grupper eller inviduelt med hvert sitt rusmiddel og presentere det for resten av klassen.

Forberedelse

Klassen deles i grupper. Hver gruppe velger, trekker eller får utdelt et rusmiddel de skal arbeide med.

Oppgave

 1. Hva er virkningene av rusmiddelet?

 2. Hvilke konsekvenser kan bruken av dette rusmiddelet føre til?

 3. Sammenlikn det rusmiddelet dere har valgt med et annet. Hva er de viktigste forskjellene og likhetene?

Tips til oppgaven

For å gjøre oppgaven mest mulig relevant kan det være lurt å jobbe med de rusmidlene som er mest utbredt i Norge.

 • I Norge er alkohol det klart vanligste rusmiddelet.

 • Blant de ulovlige rusmidlene er cannabis mest vanlig, men bare 5 % av befolkningen rapporterer å ha brukt det de siste 12 månedene.

 • Etter cannabis er kokain, amfetamin og MDMA/ecstasy mest utbredt, men bare cirka 1 % av befolkningen har brukt noen av disse rusmidlene de siste 12 månedene.

 • Enda mindre utbredt er stoffer som heroin og LSD.

 • Et rusmiddel som har blitt vanligere blant ungdom de senere årene, er lystgass. Men vi har enda ikke en oversikt over hvor mye dette blir brukt blant ungdom.

Informasjon om rusmidler

Nedenfor finner du lenker med mer informasjon om de vanligste rusmidlene i Norge.

Alkohol

Rusinfo: Brosjyre om alkohol. (Last ned brosjyren som PDF.)

Rusinfo: Fakta om alkohol

Helsenorge: Dette skjer i kroppen når du drikker alkohol

Store medisinske leksikon: alkohol

Ung.no: Fakta om alkohol

Oslo universitetssykehus: Alkohol

Cannabis
Kokain
MDMA/Ecstasy
Amfetamin
LSD
Heroin

Presentasjon

Gruppene presenterer det de har kommet fram til for resten av klassen. Dere kan bruke powerpoint eller velge en mer kreativ måte å presentere resultatene på, for eksempel gjennom en podkast.

Oppsummerende diskusjon

Diskuter i plenum:

 • Hva er forskjellene på hvordan rusmidlene virker?

 • Hvilke rusmidler har de mest skadelige konsekvensene? Hvorfor?

 • Er det mulig å forutsi hvilke effekter et rusmiddel kommer til å ha på deg hvis du velger å prøve det? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

 • Hva kan du selv gjøre for å forebygge skadelige konsekvenser av rusmidler?

 • Hva kan dere gjøre i felleskap for å forebygge skadelige konsekvenser av rusmidler?

Denne oppgaven er laget i samarbeid med RUSinfo.

Kilder

RUSinfo. (u.å.). Hvordan lage en god oppgave om rus – for lærere Hentet 21. juni 2023 fra https://rusinfo.no/skole_og_fag/hvordan-lage-en-god-oppgave-om-rus-for-laerere-ferdig/

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 31.05.2023

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet