Hopp til innhold

Fagstoff

Angstlidelser

Angst er en ubehagelig følelse, men den kan noen ganger være nyttig, fordi den får oss til å unngå situasjoner som kan medføre risiko for helseskade. Sykelig angst kan imidlertid føre til store begrensninger i sosialt liv, utdanning og arbeid, og det kan dermed gå ut over livskvaliteten.
Maleri av en skikkelse med åpen, skrikende munn og hendene mot hodet. Personen står på ei bro ved et hav. I bakgrunnen går to andre skikkelser. Himmelen er malt i dramatiske farger med rødtoner og blåtoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fight, flight, freeze

Begrepene frykt og angst brukes ofte om hverandre, men de er ikke helt det samme. Mens frykt handler om redsel i en reell faresituasjon, kan angst handle om bekymring for noe som muligens kan komme til å skje i framtida.

Når vi blir redde, aktiveres "fight-or-flight-responsen" som er kroppens reaksjon på en truende situasjon. Fryktreaksjonen kan føre til at du forsøker å kjempe mot faren (fight), eller at du prøver å flykte (flight) eller unngå den. Noen ganger kan det hende at du får en frysrespons (freeze) og ikke klarer å gjøre noe som helst. Det som skjer i kroppen når fight-or-flight-reponsen aktiveres, er at det sympatiske nervesystemet setter i gang prosesser for å gjøre oss klar til kamp eller flukt. Det innebærer blant annet å øke forbrenningen for å gi mer energi til musklene, og disse prosessene gir kroppslige symptomer som hyperventilering, hjertebank, muskelspenninger, svetting og rastløshet.

Et angstanfall gir ofte mange av de samme symptomene som fight, flight eller freeze, men uten at det er en reell faresituasjon. Noen ganger forstår en person at det ikke er noen realistisk grunn til angsten, men klarer likevel ikke å unngå den.

Årsaker til angstlidelser

Mens enkelte opplever utvikling av angst etter en traumatisk hendelse, opplever de fleste en gradvis utvikling av lidelsen. Sannsynligvis skyldes angstlidelser en kombinasjon av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. Angstlidelser kan oppstå samtidig som depresjon eller andre psykiske lidelser, og omtrent 50 prosent av mennesker som lider av en angstlidelse, har en ekstra angst- eller depresjonslidelse. Angst kan også komme som en tilleggslidelse ved somatiske (fysiske) sykdommer.

Ulike angstlidelser

Det finnes mange forskjellige typer angst og ulike måter å dele dem inn på.

Ulike angstlidelser

Her er en sammenstilt oversikt over de vanligste angstlidelsene.

Spesifikk fobi
er redsel for et spesifikt objekt eller situasjon, for eksempel edderkopper eller å reise med fly.
Sosial fobi
er angst for sosiale situasjoner når andre kan se og bedømme deg.
Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
er en angstreaksjon etter å ha opplevd traumatiserende hendelser med intens frykt og hjelpeløshet.
Generalisert angstlidelse (GAD)
er ukontrollerbar og overdreven bekymringer for flere temaer samtidig.
Panikklidelse
er uventede panikkanfall og angst for nye anfall. Mange utvikler i tillegg agorafobi som gjør at de unngår steder med store folkemengder.
Tvangslidelse (OCD)
er når tvangstanker skaper ubehag, og tvangshandlinger brukes for å dempe ubehaget. For eksempel overdreven vasking ved redsel for smitte.
Hypokondri
er overdreven helseangst.
Ung mann sitter foran stasjoner pc og støtter hodet med venstre hånd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Behandling av angstlidelser

Et fellestrekk for personer med angstlidelser er de prøver å unngå det som utløser angsten, og ubehandlet angst kan derfor medføre store begrensninger i hverdagen og redusert livskvalitet.

Terapi

Ulike former for samtaleterapi brukes som psykologiske behandlingsmetoder for angstlidelser. Terapien inkluderer ofte kognitiv atferdsterapi og ulike metoder for eksponering for å overvinne den irrasjonelle angsten. Kognitiv atferdsterapi handler om å endre tankemønstre og atferd relatert til angstlidelsen til mer hensiktsmessige tankemønstre og atferd for å fungere i hverdagen. Ved en gradvis eksponering ledet av terapeuten kan for eksempel en person med angst for store folkemengder etter hvert lære seg at det ikke er farlig å gå på kjøpesenteret.

Medikamentell behandling

For noen kan antidepressive legemidler føre til mindre angst og bedre livskvalitet. Angstdempende medisiner demper symptomene på kort sikt, men langtidsvirkningen er mer usikker. Angstdempende medisiner er vanedannende, og de anbefales derfor kun til kortvarig bruk.

Hjelp ved panikkanfall

Dersom du opplever at noen får et panikkanfall, er det viktig at du som helsefagarbeider forholder deg rolig og forteller at symptomene ikke er farlige. Hjelp vedkommende med å puste rolig, og bli hos personen til anfallet er over. Når anfallet er over, kan du gi helseinformasjon om hva som skjer i kroppen under panikkanfall.

Utfordringer til deg

  1. Når har du opplevd at angst for å skade deg selv har fått deg til å unngå en situasjon eller la være å gjøre noe?

  2. Se nærmere på bildet av maleriet Skrik. Hva tror du at Munch ønsket å formidle med at de to personene bakerst i bildet går rett fram og ikke legger merke til skikkelsen som skriker?

  3. Hvordan tolker du det hvis en venn sender deg en melding med Skrik-emoji? 😱

  4. Diskuter i par: Hva tror dere kan være årsaken til at personer med somatiske sykdommer kan få angstlidelser i tillegg?

Kilder

Kennair, L. E. O. & Malt, U. (2021, 11. januar). Frykt. I Store norske leksikon. https://snl.no/frykt

Solem, S., Nilsen, T. & Vogel, P. A. Angstlidelser. I R. Hagen & L. E. O. Kennair (Red.), Psykiske lidelser. (1. utg., s. 142–156). Universitetsforlaget.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 12.11.2023

Læringsressurser

Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet