Hopp til innhald

NDLA Film

Læringsstiar

I læringsstiane får du moglegheit til å gå i djupna i filmen si verd. Her er læringsmål, filmar og filmklipp, teori, oppgåver og refleksjon over eiga læring sett saman steg for steg.

Læringsressursar

Læringsstiar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Vurderingsressurs

Kjeldemateriale

Du er her