Hopp til innhald

NDLA Film

Læringsstiar

I læringsstiane får du moglegheit til å gå i djupna i filmen si verd. Her er læringsmål, filmar og filmklipp, teori, oppgåver og refleksjon over eiga læring sett saman steg for steg.

Læringsressursar

Læringsstiar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale