Hopp til innhald
Familien Simpsons på kino. Teikning.
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Finn filmreferansane i The Simpsons

TV-serien The Simpsons er kjent for å på ein humoristisk måte gjenskape scener frå kjende filmar. I denne øvinga skal du søkje på nett etter klipp som illustrerer dette.

Familien Simpsons på kino. Teikning.

The Simpsons movie

Finn filmreferansar i The Simpsons

Gå til Google, eller direkte til YouTube, Vimeo eller ein annan videonettstad, og søk etter filmreferansar i The Simpsons.

Tips til søkjeord: "The Simpsons and film", "The Simpsons and cinema" eller "The Simpsons movie references".

  • Kva filmar finn du at The Simpsons refererer til?
  • Korleis er filmscenene endra i animasjonsserien?
  • Kva trur du filmskaparane oppnår ved å bruke referansar til filmar på denne måten?

Panserkrysseren Potemkin

Bilde i sort hvitt av menneskemengde i en stor trapp. Foto.

Scene frå filmen Panserkrysseren Potemkin av Sergej Eisenstein.

Mange filmar opp gjennom filmhistoria refererer til trappescena frå Panserkrysseren Potemkin –ofte omtala som The Odessa stairs.

Det er blant anna referert til trappescena i Simpsons-episoden Treehouse of Horror XI.

Sist oppdatert 21.11.2018
Skrive av Tina Andersson Jensen
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Læringsstiar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale