Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva filmanalyse er, og korleis du kan gjennomføre ein filmanalyse i tre steg
  • kunne gjere greie for ulike filmomgrep som kan vere til hjelp i ein analyse
  • kunne gjennomføre ein næranalyse av enkeltscenar frå ein film
  • forstå korleis du sjølv kan gjennomføre ein filmanalyse etter øvingar knytte til kortfilmen Snø