Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • vite kva som kjenneteiknar forteljeteknikk og verkemiddel i sjangerfilmar, TV-seriar og reality-konsept
  • ha undersøkt klassen sine serievanar
  • ha laga ein trailer, eller utarbeidd eit reality-konsept

 

Diskuter først med ein klassekamerat, eller saman i klassen:

Kva er din favoritt-film, TV-serie eller reality-serie? Kva er det som gjer at du liker denne spesielt godt?