Hopp til innhald
Bilde av ei hand med eit auge plassert på handflata. Maur kravlar over handa. Foto.
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øving

Finn referansar til filmhistoria

Studer ein elevproduksjon og lag eigne filmscener som er typiske for epokar i filmhistoria.

Oppgåve 1

Filmen Plagiat er laga som ei oppgåve i filmhistorie av elevar på Elvebakken vidaregåande skule.

  1. Kor mange referansar til filmhistoria finn du i denne filmen?
  2. Kva er karakteristisk for filmspråket i dei epokane filmklippa refererer til?

Oppgåve 2

  1. Jobb saman i grupper. Kvar gruppe får tildelt ein epoke i filmhistoria og set seg inn i tematikk og filmspråk som pregar filmar frå denne perioden.
  2. Gruppa lagar deretter ei filmscene som er karakteristisk for perioden.
  3. Vis filmscena for klassen og be dei andre elevane identifisere typiske epoketrekk.
Sist oppdatert 07.05.2018
Skrive av Sissel Stokkedal og Ragna Marie Tørdal

Læringsressursar

Læringsstiar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale