Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare kva retorikk er
  • vite kva dei retoriske appellformene etos, logos og patos tyder
  • ha øvd på å finne att etos, patos og logos i ein reklamefilm
  • kunne planleggje korleis du sjølv kan nytte dei retoriske appellformene

Førearbeid: 

Diskuter i klassen, eller saman med ein klassekamerat:

Kva er retorikk? Hent gjerne fram det du har lært om retorikk i norskfaget.