Hopp til innhald
Bakhodet til en jente foran en stor port. Foto.
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kulturmøte og kulturkonfliktar

Kortfilmen Skylappjenta viser både kulturmøte og kulturkonfliktar og seier noko om korleis det er å leve i eit fleirkulturelt samfunn. Sjå filmen før du svarer på oppgåvene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bakhodet til en jente foran en stor port. Foto.

Oppgåve 1

Oppgåve 2

  1. På kva måte framstiller filmen norsk kultur?
  2. Kva kulturkonfliktar blir presenterte i Skylappjenta?
  3. Kva krav står Skylappjenta overfor, frå familien og frå det norske samfunnet?

Oppgåve 3

Diskuter i klassen positive og negative sider ved at Noreg er eit fleirkulturelt samfunn. Før diskusjonen startar, bør du ha skrive ned ein positiv ting og ein negativ ting som du vil ta med i diskusjonen.

Sist oppdatert 27.08.2020
Tekst: Tina Andersson (CC BY-SA)
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Læringsstiar

MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar

MenuBook

Kjeldemateriale