Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

CC-BY-SA-4.0

 

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kunne gjere greie for kva som er meint med urfolk, og vite kva for rettar urfolk i verda har
  • ha sett filmklipp og jobba med oppgåver om urfolk
  • vite kven filmskapar Elle-Máijá Tailfeathers er
  • ha sett og analysert Elle-Máijá Tailfeathers sin animerte dokumentarfilm Rebel (Bihttoš)

Før du byrjar: 

Samane er Norden sitt urfolk. Omtrent halvparten av den samiske befolkninga bur i Noreg. Det bur også samar i Sverige, Finland og Russland.

  • Kjenner du til andre urfolk i verda? 
  • Kvar bur dei?
  • Kva filmar eller bøker kjenner du til som handlar om urfolk?