Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Refleksjonsoppgåve: Historiske filmar

Okkupasjonsdrama er av dei mest populære filmane som blir laga i Noreg, og trekkjer mange folk til kinoane. Men kva kan vi lære av desse spelefilmane?

scene fra spillefilmen Max Manus.

Oppgåve

  1. I fagstoffet om norske okkupasjonsdrama kan du lese: «Dei ulike bileta av krigen gir oss viktige perspektiv på dei fem åra, og kan også bidra til å forstå vår eiga tid.» På kva måte meiner du at spelefilmar om andre verdskrigen kan gi deg nye perspektiv på okkupasjonen?
  2. Diskuter denne påstanden i klassen: Norske okkupasjonsdrama er ikkje i stor nok grad basert på historiske kjelder.
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrive av Inga Berntsen Rudi

Læringsressursar

Læringsstiar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

Kjeldemateriale