Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

 

 

Denne tverrfaglege læringsstien tek utgangspunkt i kortfilmen Skylappjenta. Det er lagt inn oppgåver i stien i norsk, kommunikasjon og kultur, medium og kommunikasjon, samfunnsfag og i medie- og informasjonskunnskap. 

 

Når du har vore gjennom stien, skal du

  • ha sett kortfilmen Skylappjenta
  • vite kva omgrepa skylappar og kulturmøte
  • ha jobba med oppgåver i eitt eller fleire av desse faga: norsk, kommunikasjon og kultur, medium og kommunikasjon, samfunnsfag og medie- og informasjonskunnskap