Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva som blir meint med intertekstualitet
  • kjenne til ulike typar av intertekstualitet i filmar og tv-seriar, slik som animasjonsserien The Simpsons, den norske spelefilmen Thelma og tv-serien Stranger Things
  • ha laga storyboard til ein reklamefilm med klare referansar til ein film eller tv-serie
  • drøfte kva effekt slike intertekstuelle referansar kan skape?